Så gick NOWO Fund i Oktober

  • Kategori
  •  | Fonden

Solida rapporter med goda tillväxtutsikter

Bulls återtog kommandot i oktober när fokus riktades mot tredje kvartalets bolagsrapporter. NOWO Fund steg med 3,0 % och är därmed upp 18,9 % så här långt i år. Andelen aktier uppgick till 92 % vilket var en rejäl ökning från föregående månad då aktieandelen låg på 86 %.

Vi konstaterar att rapportsäsongen ännu en gång bjuder på vinster som överträffar förväntningarna trots komponentbrist, höga råvarupriser och logistikproblem. Visserligen ligger inflations- och ränteoron och pyr men den amerikanska centralbanken har lyckats dämpa oron genom att signalera tålamod kring eventuella räntehöjningar. Detta har gett ny kraft till börserna och nya rekordnivåer. 

Att så kallad ”tapering” inleds i USA, vilket innebär att man drar ned på stimulerande åtgärder i form av återköp av obligationer, är i sig ett gott tecken på att ekonomin återhämtar sig i god takt och inte längre behöver stödet. Centralbankens mål är att köpen kommer vara avslutade till sommaren.

Problemen med komponentbristen och logistiken har förmodligen nått sin kulmen och läget bör förbättras under nästa år vilket kommer gynna inte minst fordonsindustrin men även andra sektorer där man har ett högt teknikinnehåll. Det finns en uppdämd efterfrågan i världsekonomin som dämpats under pandemin men som förväntas blomma ut under det kommande året, vilket kan ge världsekonomin en kraftig tillväxtinjektion. Till detta kan läggas stora finanspolitiska stimulanser av olika slag, inte minst stora investeringar i infrastruktur.

Den amerikanska tioårsräntan som speglar räntemarknadens framtidstro steg initialt under månaden men föll sedan tillbaka vilket innebär en närmast oförändrad ränterörelse. Vi fortsätter dock att aktivt bevaka denna ekonomiska indikator som påverkar börshumöret i hög utsträckning.

Vi är fortsatt positiva till de stora teknikbolagen som visar fantastiska rapporter med höga vinster och tillväxt samtidigt som vi kompletterar dessa innehav med exponering mot finanssektorn där vi också ser god potential drivet av låga värderingar, återköp och höga utdelningar. Likviditeten har som nämnts dragits ned under månaden och vi har ökat upp inslaget av finansrelaterade innehav med investeringar i Goldman Sachs och UBS men även gjort en del teknikrelaterade köp i bland annat ASML , SAP och Salesforce. Samtidigt har vi minskat innehaven i Siemens och Amazon. 

Ser man till säsongsmässiga trender så brukar slutet av året höra till en av de starkaste börsperioderna och för närvarande ser historien ut att återupprepas. Räntorna är fortsatt låga och inflationsoron är skjuten på framtiden. Många bolag fortsätter leverera goda vinster och tillväxt vilket innebär att även oron för höga värderingar dämpas. För den som vill öka värdet på sitt kapital är det förmodligen ett utmärkt tillfälle att öka upp innehavet i NOWO Fund.

Med vänlig hälsning,
Bo Pettersson