Så gick NOWO Fund i november 2021

  • Kategori
  •  | Fonden

Under november månad steg Nowofonden med 0,9 % och fortsatte därmed den uppåtgående trenden. Fram till sista november är fonden upp 20,1 % i år. 

I november fortsatte börserna stiga under de inledande två veckorna, men tappade styrka i slutet av månaden då förnyad inflationsoro och den nya virusmutationen Omikron skapade osäkerhet och farhågor om nya restriktioner och nedstängningar av samhällen, som dels riskerar att försvaga återhämtningen i världsekonomin dels till fortsatta problem med logistiken. Amerikanska centralbankens ordförande Jerome Powell uttryckte oro för att fortsatta logistikproblem kan bidra till att inflationen blir mer långvarig än man tidigare trott. 

Centralbankernas kommunikation mot marknaden kommer analyseras och följas noggrant av finansmarknaderna. Att penningpolitiska stimulanser trappas ned, så kallat ”tapering”, är ett faktum. Frågan är hastigheten i neddragandet av stimulanser som i praktiken innebär att man minskar köpen av obligationer vilket bör leda till att långräntorna kommer att stiga. Det kan också ses som ett positivt tecken på att världsekonomin står inför en återhämtning efter pandemin och klarar sig utan stimulanser. Nästa steg i denna process blir räntehöjningar från centralbankerna men detta förväntas ligga längre fram i tiden. Räntorna förväntas vara låga ytterligare ett par år. 

En viktig indikator för hur räntemarknaden ser på ränteutvecklingen framöver är den amerikanska tioårsräntan som under månaden rörde sig i intervallet 1,4 – 1,7 % och slutade i den lägre delen av intervallet när den nya mutationen Omikron blev känd. Detta tyder på att räntemarknaden fortfarande inte är särskilt orolig för inflationen. 

Strategin i NOWO Fund

Under månaden steg Nowofonden med 0,9 % och fortsatte därmed den uppåtgående trenden. Fram till sista november är fonden upp 20,1 % i år. 

Det har gjorts en del förändringar i fonden då vi sålt av innehaven i Paypal och Mastercard eftersom bolagen utvecklats svagt och förtroendet för sektorn successivt minskat. Ett av våra favoritbolag är för närvarande Alphabet som levererat fina vinster, ligger i en stark trend och har stora framgångar med Youtube. Även SAP visade fina siffror och har lyckats väl med att konvertera gamla kunder till deras nya cloud-system. Dessutom har vi stort förtroende för bolagets VD. Vi har även ökat innehavet i ASML som är verksamma inom halvledarindustrin då vi tror att sektorn gynnas av fortsatt kraftig efterfrågan på halvledare. 

Strategin att investera i ägarledda investmentbolag/konglomerat/holdingbolag har under årens lopp visat sig vara en lönsam strategi. Warren Buffet är ett bra exempel på en entreprenör som vi gärna tar rygg på. Buffet är av många ansedd som världens bästa investerare och hans multinationella holdingbolag och konglomerat, Berkshire Hathaway, är ett givet inslag i Nowofonden. Berkshire Hathaways största innehav är Apple och övriga topp-fem-bolag är Bank of America, Coca Cola, American Express och Kraft Heinz. Totalt är bolaget delägare i över 60 bolag verksamma inom alltifrån finans och försäkring, detaljhandel, logistik till industrier över hela världen. Företaget kombinerar en långsiktig investeringsfilosofi med ett aktivt ägande. Berkshire Hathaway bildades 1839 och huvudkontoret ligger i Omaha, Nebraska USA. 

Summerar man marknadsklimatet så råder det en del nervositet på de finansiella marknaderna till följd av den nya virusvarianten Omikron och osäkerhet kring huruvida de höga inflationssiffrorna som presenterats under hösten är bestående eller tillfällig. Den amerikanska centralbanken har flaggat för att man kan kommer fortsätta trappa ned de penningpolitiska stimulanserna i form av obligationsköp men att räntehöjningar ligger längre fram i tiden. På räntemarknaden har man reagerat med lugn och den amerikanska tioårsräntan slutade på nivåer kring 1,4 %. 

Även om Omikron och inflationsoro leder till lite högre volatilitet på aktiemarknaden så är vi fortsatt positivt inställda till börsen. Mycket talar för att vi kan få en god tillväxt under nästa år förutsatt att pandemin lider mot sitt slut och logistikkedjorna börjar fungera normalt igen. Hur inflationen utvecklas är det svårt att förutsäga men så länge räntorna ligger kvar på låga nivåer ser vi ingen anledning till oro utan ser börsnedgångar som ett tillfälle att öka upp aktieandelen. 

Med vänlig hälsning,
Fondförvaltare
Anders Bruzelius