Så gick NOWO Fund i juni 2021

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Fortsatt färd mot norr

Tillväxtbolag med starka balansräkningar fick revansch i juni sedan oron för stigande räntor och inflation dämpats. FAANG-bolagen har efter en svag vår fått ny kraft vilket gynnat fonden då exponeringen mot tillväxtbolagen ökades upp under våren. Den aktiva förvaltningen med ökad vikt mot tillväxt tidigare i år ledde till skördetid i juni för NOWO Fund som steg 3,4 %. Fonden är sedan årsskiftet upp 14,4 %. 

Aktiviteten i NOWO Fund var högre i juni än föregående månad. Positionerna i Alphabet (Google), Amazon, Microsoft samt Berkshire har viktats upp med 30 – 50 % och utgör därmed fondens största innehav. Rimliga värderingar i kombination med starka Q2-rapporter förväntas driva dessa bolags aktiekurser i positiv riktning under andra halvåret. Även exponeringen i investmentbolaget VNV, som har ett antal intressanta onoterade innehav som Babylon, VOI mm har utökats. En eventuell börsnotering av Babylon (som utgör ca 35 % av VNVs substansvärde) förväntas påverka VNV-aktien positivt.

Solig månad för tillväxtbolagen

Juni blev som nämndes en solig månad för tillväxtbolagen men det första halvåret har präglats av bistra vindar med stor oro för överhettning i den globala ekonomin när världen öppnar upp igen och pandemin lider mot sitt slut. Denna oro kulminerade i april då den amerikanska tioårsräntan nådde sin högsta punkt på nivåer över 1,70 %. Tioårsräntan har sedan dess sjunkit rejält och hovrar nu på nivåer kring 1,4 %. 

Stigande amerikanska inflationssiffror har framförallt hämmat kursutvecklingen för tillväxtbolagen medan bolag som gynnas av stigande räntor drivet av inflation som t ex finansaktier har utvecklats väl. Den amerikanska centralbanken FED har dock hela tiden kommunicerat att den stigande inflationen är tillfällig och kommer falla tillbaka. Det är fortfarande lång väg tillbaka till nivåerna innan pandemin för den amerikanska arbetsmarknaden. Detta stödjer hypotesen att uppgången i inflationen är tillfällig, då det finns gott om lediga resurser och ingenting som tyder på löneinflation. Vad vi ser är en återhämtning men ingen överhettning vilket också speglas i den aktuella räntenivån.

Vi blickar framåt…

Blickar vi framåt så ser vi många positiva tecken på att även andra halvåret kan bli bra även om det förmodligen krävs mer stockpicking framöver för att hitta de riktiga guldkornen. Vi tror på bolag med starka balansräkningar, bra kassaflöden och stora kassor som t ex karakteriserar FAANG-bolagen. 

Stora kassor innebär möjligheter till stora återköp av aktier och utdelningar vilket bör driva aktiekurserna i dessa bolag uppåt. Domstolsutslag i USA i konkurrensmålet mot Facebook i bolagets favör innebär att hotet och rädslan för att FAANG-bolagen skall splittras minskar vilket också bidrar till positivt bolagssentiment.

Stresstester på amerikanska banker visar att de har mycket excesskapital. Bankernas kassaskåp är sprängfyllda med kapital som kan delas ut eller användas till återköp. Morgan Stanley lanserade ett återköpsprogram på 12 miljarder USD och fler lär följa, därför tror vi att finansaktier kommer att få fin utveckling även framöver.

Framtida orosmoln

Ett framtida orosmoln skulle kunna vara signaler från den amerikanska centralbanken FED att de börjar dra ned på ekonomiska stimulanser. Vi tror dock att FED kommer vara försiktig med att dra tillbaka stimulanserna för tidigt. Ny smittspridning av Covids deltavariant kan leda till fortsatta restriktioner och dämpa återhämtningen i världsekonomin. Den höga arbetslösheten talar emot en snabb neddragning av ekonomiska stimulanser och för fortsatt låga räntor. 

Ett land som vi betraktar på avstånd är Kina där det pågår en maktkamp mellan staten och kapitalet. Det osäkra affärsklimatet i landet har gjort att vi dragit ned på vår exponering mot regionen. 

Summerar vi läget så bör bolagen i NOWO Fund gynnas av starka rapporter, fortsatt låga räntor, stora återköpsprogram samt höga utdelningar. Vi tror på en bra rapportsäsong där tillväxtbolagen kan överraska positivt och goda förutsättningar för fin värdetillväxt i fonden även under andra halvåret.

Fondens största innehav

1. Apple 5.0 %
2. Microsoft 4.9 %
3. Alphabet 4.4 %
4. Amazon 3.9 %
5. Berkshire Hathaway 3.8 %
Total: 5 största innehaven 22.0 %

 


 

Bosse Pettersson
Förvaltare av NOWO Fund
Tellus Fonder