Så gick NOWO Fund i April 2021

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

”Blowout” kvartal

Under april redovisade många bolag resultaten för årets första kvartal som överlag kännetecknades av vad man kan kalla ”blowoutsiffror” från bolagen. I absoluta tal var de amerikanska techjättarna överlägsna med vinster på 150 miljarder kronor för Googles moder Alphabet, 125 miljarder kronor för Apple och 140 miljarder kronor för Microsoft. Resultaten låg 40-60 % över analytikernas förväntningar. Aktiekurserna för FAANG-bolagen och Microsoft har dock inte hängt med. FAANG är en akronym för några av USA-börsens fem mest populära och bäst presterande teknikaktier. Bäst utveckling har Google (Alphabet) haft med en uppgång på 34 % till och med april. Facebook är under samma period upp 19 %, Microsoft 13 % och Amazon 9 %. Sämst kurstillväxt bland FAANG-bolagen har Netflix haft vars kurs sjunkit med 5 % medan Apple ligger oförändrat i år. Detta innebär att värderingarna nu nått mer rimliga p/e-tal på 25-30. 

Mäter vi bolagen efter deras tillväxt (peg-talet) så är värderingarna nu mer än rimliga. Peg-talet som mäter tillväxten i förhållande till p/e-talet är ett mått som används för att värdera framförallt snabbväxande bolag där traditionella nyckeltal inte fungerar så bra. Detta nyckeltal har fungerat mycket bra för att hitta kursvinnare och signalerar nu köpläge för FAANG-bolagen. Nasdaqbörsen där dessa bolag ingår är bara upp 8 % fram till april vilket kan jämföras med med Dow Jones index som är upp nästan 11 %. Stockholmsbörsen med många konjunkturkänsliga bolag har stigit 20 % medan Morgan Stanleys världsindex är upp med 12 %.

NOWO Fund

Nowofonden hade en fortsatt positiv utveckling under april och har sedan årsskiftet stigit med 10,1 %. Under månaden blev värdeökningen 1,1 % medan jämförelseindexet steg 0,2 %. Efter en stillsam marsmånad var vi desto mer aktiva i portföljen under april. Vi har tidigare månader ökat vikterna mot bank och varit mer försiktiga till FAANG-bolagen, men i april valde vi att göra tvärtom och viktade ner bankaktier samtidigt som andelen mot FAANG-bolagen ökades upp. Vi utökade positionerna i Alphabet (Google), Apple, Facebook samt Microsoft men viktade ned i Netflix som levererade en svagare rapport än förväntat.

Vidare ökades även vikten i Mercadrolibre (Sydamerikas ”Amazon”), där vi tror på revansch efter en svag utveckling så här långt 2021. Det svenska investmentbolaget Ratos fick också en större andel i portföljen.

Slutligen har även den cykliska exponeringen ökat något genom ytterligare köp i det tyska fordonsbolaget Daimler, Volvo samt Industrivärden. 

Nyheter om återköp

Förutom de sedvanliga analyserna av siffrorna i kvartalsrapporterna så har dessa även präglats av nyheter om återköp av aktier. Här sticker Apple och Alphabet ut med återköp för 90 respektive 50 miljarder dollar. Även Berkshire Hathaway och Maersk har aviserat stora återköpsprogram. I Sverige är det sannolikt att även Volvo och de svenska bankerna kommer med återköp när restriktionerna släpper i höst. Dessa brukar vara mycket gynnsamma för aktiekurser. 

Den amerikanska tioårsräntan

Den viktiga amerikanska tioårsräntan har stabiliserats och pendlar nu mellan 1,55-1,65 %. En nivå som inte upplevs avskräckande av marknaden. Även konjunkturstatistiken har varit bra med en tillväxt i årstakt på 6,4 procent i USA. I Sverige växte BNP med 3,5 % under första kvartalet.

Mot bakgrund av de starka rapporterna och anständiga värderingarna är vi fortsatt positiva till börsen. Speciellt när vaccineringarna nu löper på bra i västvärlden, vilket gör att vi kan ställa in oss på att samhällena börjar öppna upp igen. Detta avspeglas i att ett flertal länder har rapporterat starka inköpschefsindex. 

Komponentbrist och stigande råvarupriser

Hotet utgörs främst av komponentbrist och stigande råvarupriser. Råvarupriserna kan på sikt påverka inflationen och därmed räntorna. Sannolikt ligger detta dock något eller några år framåt i tiden. Ett antal centralbanker har uttalat att de kommer att hålla räntorna låga till åtminstone 2023. Komponentbristen bör också ligga i kurserna då ett ett flertal bolag och ett flertal investmentbanker har varnat för detta. Ytterligare ett skäl till att vara optimistisk framöver är att jämförelsetalen för bolagens vinster bör vara lätta att slå de närmaste kvartalen då världsekonomin under förra årets andra och tredje kvartal befann sig i ett ”lock down” tillstånd.


Bosse Pettersson
Fondförvaltare av NOWO Fund


NOW Fund behåller sina 5 av 5 stjärnor och 5 av 5 hållbarhetsglober hos fondanalysinstitutet Morningstar.