NOWO Fund i Augusti 2021

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Entreprenörerna regerar!

Det är fortsatt positiv avkastning till fondandelsägare i NOWO Fund i augusti. Fonden steg 1,5 % under månaden och har i år presterat en avkastning på 19,8 %. Strategin att investera brett i stora bolag verksamma inom olika branscher och skapade och drivna av vår tids främsta entreprenörer har visat sig mycket framgångsrik. 

NOWO Funds största innehav

Ett av de största innehaven i NOWO Fund är Apple men det kan nämnas att fonden innehåller många olika typer av entreprenörsdrivna bolag med helt olika affärsidéer som t.ex. lyxvarubolaget LVMH, cybersäkerhetsbolaget Fortinet och det sydamerikanska e-handelsbolaget Mercadolibre. Bredden av olika typer av bolag bidrar till fondens höga riskjusterade avkastning.

En intressant aspekt med många av bolagen som vi investerar i är att de är konglomerat. Apple kanske förknippas med mobiler eller datorer men är så mycket mer. Bolaget är en nöjesmaskin som förutom sina hårdvaror även erbjuder en rad mjukvarutjänster som underhållning i form av filmer, musik och spel via Apple TV och Apple Music, men även finanstjänster med digital plånbok via Apple Pay och molntjänstlagring via Icloud. Det fantastiska med framgångsrika innovatörer och entreprenörer är att de hela tiden hittar sätt att förnya sina verksamheter. Det pratas redan om Applebilar och andra innovativa tjänster som Apple kan erbjuda i framtiden. Tim Cook firade nyss tio år som VD och under hans tid har bolagets marknadsvärde ökat med 212 miljarder dollar, varje år, enligt The Economist. Strategin att ständigt förbättra befintliga varor och tjänster men även vara öppen för nya innovationer har varit extremt lönsam.

Pandemin fortsätter skapa problem

Återgår vi till världen utanför Apple så fortsätter pandemin att skapa problem av olika slag. Leverantörskedjorna dras med problem på grund av pandemin vilket leder till brist på halvledare och andra komponenter som i sin tur hämmar produktionen på fabriker runt om i världen. En annan följd blir att priserna stiger för för insatsvaror, frakt och råvaror samtidigt som försäljningen minskar när varor inte levereras i tid. Även om vaccinationsgraden mot viruset är hög i västvärlden så är den inte lika god i Asien där produktionen av en stor del av bristvarorna sker. Pandemins skadeverkningar riskerar att lägga en våt filt över den globala tillväxten.

USA har också en hög smittspridning bland den ovaccinerade delen av befolkningen och den senaste arbetslöshetsstatistiken var svag vilket också resulterat i att förväntningarna på tillbakadragna stimulanser, så kallat tapering, skjutits på framtiden. Det var också så marknaden uppfattade budskapet från det senaste centralbanksmötet i Jackson Hole, även om räntorna stigit något.

Kinas regleringar av den inhemska ekonomin

I Kina ser vi att staten fortsätter sitt arbete med att reglera och hämma utvecklingen för framgångsrika bolag. Först hamnade e-handelsjätten Alibaba i skamvrån men efter det har man gett sig på sektor efter sektor vilket gjort att framförallt utländska investerare flytt kinesiska bolag. Vi tror att denna process kommer pågå en längre tid och har därför inte längre några kinesiska innehav i våra fonder. 

Avslutningsvis så anser vi att fortsatt låga räntor, god vinstutveckling för bolagen i NOWO Fund, stora kassor som används till återköp av bolagens egna aktier och mycket kapital som saknar investeringsalternativ till aktier, innebär att framtiden ser fortsatt ljus ut för aktiemarknaden. Hösten brukar visserligen ibland bjuda på stormar men för långsiktiga placerare öppnar sig då möjligheten att öka upp innehavet och vara med på nästa resa norrut med ännu mera kapital.

Vid pennan,
Bosse Pettersson
Fondförvaltare av NOWO Fund


Fondens största innehav

Bolag % av fonden
Apple 5.1 %
Microsoft 5.1 %
Alphabet 4.9 %
Berkshire Hathaway 3.7 %
Facebook 3.6 %
Total: 5 största innehaven 22.4 %