Månadens förvaltarkommentar – Februari 2021

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Sektorrotation på börsen

Februari kännetecknades av en sektorrotation på världens börser. Vinnarsektorer under månaden blev bank och finans samt råvaru- och cykliska bolag. Förlorare har varit tillväxtbolag där framtida vinster omvärderats till en lägre nivå. Även fastighetsaktier har haft det motigt. Speciellt fastighetsbolag med kontors- och affärslokaler.

Med anledning av sektorrotationen har vi arbetat mycket aktivt med omallokeringar i Nowofonden under februari. Vi dragit ner andelen tillväxtbolag och istället ökat exponeringen mot framförallt bank- och finanssektorn. Positionerna har viktats ned i Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Thermo Fisher, EPAM Systems samt Mercadolibre. Vi har även avvecklat hela innehavet i molnbolaget Veeva System, efter en stark kursutveckling, då vi ansett att värderingen blivit för hög. Samtidigt har vi ökat upp i finansbolaget JP Morgan och tagit en ny position i American Express, vidare har den cykliska exponeringen utökats genom köp av aktier i det tyska last- och bilföretaget Daimler och verkstadsbolaget Siemens. Under månaden steg Nowo Fonden med 0,3% medan jämförelseindexet ökade med 0,8%.

Det finns flera anledningar till denna sektorrotation. Den viktigaste anledningen är att den amerikanska tio årsränta har stigit med en halv procent från 1% till 1,5%. Sannolikt var det hastigheten i uppgången mer än den halva procenten som oroade marknaden.

Speciellt svårt har det varit det för bostadsfinansieringsbolag i USA. Dessa mötte låntagare som ville växla om från rörliga till fasta räntor, vilket ökade på efterfrågan på långa krediter. Efterfrågan på lån med fast ränta var så stor så att bolagen hade svårt att refinansiera sig och spädde på den snabba uppgången i tioåringen.

Ränteuppgången innebar att börsuppgångarna i början av månaden bromsades upp mot slutet av februari. Tillväxtaktier fick det speciellt svårt då framtida vinster värderas lägre när vinster i framtiden skall räknas om till nuvärde. Effekterna har blivit att tidigare vinnare som tex FAANG-bolagen har haft det motigt.

Ytterligare en orsak till oro på världens börser har varit den långsamma utrullningen av vacciner mot Covid-19. När samtidigt ett antal mutationer av viruset visat sig vara mer smittsamma, har marknaden skjutit vändningen av ekonomierna på framtiden. Nya vacciner som Johnson&Johnssons ”one shot” bör dock mildra denna oro och gynna bolag som tjänar på att samhället öppnar upp.

Rapportsäsongen är nu i stort sett över. Överlag har rapporterna varit bättre eller t.o.m. mycket bättre än förväntat. Speciellt bra levererade FAANG-bolagen, vilket gör att vi fortsätter att tro på dessa bolag. Vi har dock minskat vikten lite mot bakgrund av uppgången i tioårsräntan. Efter en paus i kursuppgångarna bör dock den snabba vinsttillväxten göra att FAANG-bolagen växer in i sina värderingar. Tillväxten i världens ekonomier förmodas också ta fart i takt med att vi vaccinerar bort Covid-19. De flesta seriösa bedömare tror att vi kan uppnå flockimunitet i västvärlden till sommaren. Optimismen har bla synts i optimistiska prognoser från inköpscheferna, som anses vara det bästa framåtblickande konjunkturindexet.

Vi fortsätter jobba mycket aktivt med att skapa den bästa allokeringen i Nowofonden utifrån det rådande marknadsklimatet.

Bo Pettersson
Fondförvaltare
Tellus Fonder