Grafen visar Nowo Global Funds utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-03-29.

Grafen nedan visar Nowo Global Funds utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-03-29.