Tillgångsfördelning

Nedan visar vi ett diagram med fondens fördelning mellan de huvudsakliga tillgångsslagen fonden investerar i. Utifrån vår marknadstro så har vi viktat ner aktiedelen i fonden och viktat upp räntebärande tillgångar.

Nedan visar vi ett diagram med fondens fördelning mellan de huvudsakliga tillgångsslagen fonden investerar i. Utifrån vår marknadstro så har vi viktat ner aktiedelen i fonden och viktat upp räntebärande tillgångar.