Antalet varsel ökar och samtidigt minskar antalet nya lediga platser

Antalet varsel ökar och samtidigt minskar antalet nya lediga platser