Köp teckningsoptioner och investera smart i Nowo

  • Kategori
  •  | Övrigt

I dag, den 2 maj 2022, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO1”) som emitterades i samband med Nowonomic ABs (publ) (”Nowo” eller ”Bolaget”) notering under första kvartalet 2021. 

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 16 maj 2022. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 70 miljoner kronor före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 16 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 12 maj 2022. 

LÄS MER

Ej köprekommendation. Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.