Intervju med förvaltaren Jonas Olavi

  • Kategori
  •  | Spara till pensionen

Jonas Olavi har förvaltat NOWOfonden sedan starten. Här kan du läsa om hans tankar kring NOWOs ambition att hjälpa svenskarna att spara till pensionen.

1. Du har förvaltat NOWOfonden sedan starten. Vad är dina tankar kring NOWOs
ambition att hjälpa svenskarna att spara till pensionen?

Jonas Olavi: Jag tycker att sparande är otroligt viktigt för att skapa trygghet, självsäkerhet
och framtida möjligheter. Det NOWO gör bidrar till detta viktiga kretslopp och passar
gammal som ung.

2. Vad är dina främsta strategier när du förvaltar NOWOfonden?
Jonas Olavi: Fonden NOWO är en aktivt förvaltad fond där jag löpande försöker finna de
bästa möjligheterna för en god riskjusterad avkastning över tid. Detta innebär att jag
analyserar omvärlden för försöker förstå var risker och möjligheter gömmer sig,
varefter jag investerar i fonder och ETF:er både på aktiemarknaden och på
räntemarknaden.

3. Finns det några saker du undviker när du investerar NOWOs medlemmar pengar?
Jonas Olavi: Mitt arbete är primärt att skapa en god riskjusterad avkastning. Detta innebär
att jag inte spekulerar och chansar, utan att jag gör en ordentlig analys av
förutsättningarna och exponerar därefter medlemmarnas pengar utefter det. Jag
väljer också hellre en lågt prissatt fond eller ETF om övriga förutsättningar är
likvärdiga i övrigt.

4. Vad är det viktigaste att tänka på för att få en hög avkastning på sina investeringar?
För dig som förvaltare av våra medlemmars pengar?

Jonas Olavi: Viktigaste att tänka på är att sprida riskerna, inte sätta allt på ett kort och att
löpande utvärdera strategin och befintliga innehav. Jag ser över innehaven dagligen
och söker kontinuerligt efter information som kan komma ändra mina tidigare
slutsatser. Att vara långsiktig är också otroligt viktigt när man placerar på
aktiemarknaden.

5. Har du några andra spartips utöver att spara med NOWO?
Jonas Olavi: Ett bra tips är att alltid sätta av en sparsumma till sig själv varje månad. Ju
längre sparhorisont desto rimligare är det att använda aktiemarknaden som en
möjliggörare till högre avkastning. En fälla som många faller i är att inte utsätta sina
sparpengar för någon risk alls. Men på trygga sparkontot är det bara banken som är
vinnare. Aktiesparande har den goda egenskapen att det ger en ränta-på-räntaeffekt,
något som arbetar för dig, särskilt när man har ett längre tidsperspektiv. Och ett sista
råd är att inte spekulera utan att investera. Att pricka marknaden är svårt även för
proffsen, att investeraregelbundet, det kan alla.

6. Idag har fonden bara 3 stjärnor, vad är din kommentar om det?
Jonas Olavi: Fonden har 3 stjärnor hos Morningstar, vilket utvärderas regelbundet. Först när
fonden fyllt 3 år får den en rating och de tre stjärnorna betyder att den utvecklats som
snittet i sin jämförelsekategori. De placeringsinstruktioner som följde med uppdraget
gav initialt ett mindre handlingsutrymme för mig som förvaltare, men är nu flexibla,
vilket innebär att spelreglerna är desamma som för liknande fonder, något som
förhoppningsvis skall bättra på möjligheterna till att klättra. Hittills i år har fonden
revanscherat sig och ligger och tampas i topp i jämförelsekategorin.

 

Jonas Olavi har branscherfarenhet sedan 1996. Han arbetar på Alfred Berg kapitalförvaltning AB där han är chef för det nordiska teamet för taktisk allokering (TAA). Jonas har förvaltat NOWO fonden sedan start.