Under månaden steg Nowo fonden 7,6 %.

Månadens förvaltarkommentar – Mars 2021