Månadens förvaltarkommentar – Mars 2021

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

I Mars månad upplever vi Goldilock economy. Vad är då en Goldilocks economy ? Lite förenklat beskrivet är det när alla stjärnorna står rätt. Stora delar av de globala ekonomierna stimuleras för närvarande av både expansiv penningpolitik och extremt stimulativ finanspolitik. 

De låga räntorna består

Den amerikanska centralbankschefen Jeremy Powell har sagt att den låga räntan skall bestå till åtminstone 2023 och hans företrädare Janet Yellen, numera finansminister, har tillsammans med President Biden lagt ett mycket expansivt finanspaket där bland annat ”helikopterpengar” i form av checkar om 1 400 USD ingår. Dessutom planeras ett enormt infrastrukturpaket. Om alla finanspolitiska paket godkänns av kongressen kommer de att uppgå till över 15 % av BNP och kommer därmed passera President Roosvelts berömda The New Deal.

Goldilock economy

IMF kom med en ny prognos i slutet av mars som visar på en global tillväxt på 6 % 2021. I USA förväntas en ännu högre tillväxt kring 8 %. Optimismen i ekonomin bekräftas av inköpschefsindex men även av en mycket stark amerikansk sysselsättningsstatistik i början av april. Väntat var 650 000 nya jobb i mars men det verkliga utfallet blev 916 000 vilket innebär att arbetslösheten föll till 6 %. Med all stimulanser och en framgångsrik utrullning av vacciner ser den ekonomiska utvecklingen lovande ut och kan kallas för Goldilocks economy, åtminstone i USA.

NOWO Fund steg 7,6 %

Under månaden steg Nowo fonden 7,6 %. Vår strategi där vi under första kvartalet har viktat upp banksektorn har visat sig framgångsrik. Banker har överlag utvecklats mycket starkt under årets tre första månader och hör till årets vinnaraktier. Under mars har vi endast genomfört mindre förändringar i portföljen efter den större omallokeringen som gjordes under februari. Vi har ökat vikterna i de svenska investmentbolagen Kinnevik samt Investor.  Dessutom har vi  ökat den cykliska exponeringen något genom ytterligare köp i det tyska fordonsbolaget Daimler och verkstadsbolaget Siemens. 

Vi ser fortsatt stora möjligheter till att skapa god avkastning åt NOWO Funds andelsägare och fortsätter att vara aktiva med att söka och utvärdera både nya och befintliga innehav.

 

Bo Pettersson & Anders Bruzelius
Fondförvaltare
Tellus Fonder