Förvaltarens kommentar

  • Kategori
  •  | Fonden

Mars månad blev en minst sagt dramatisk månad på finansmarknaderna som en följd av den snabba spridningen av coronaviruset med bland annat den amerikanska börsen som visade den största nedgången på en enskild vecka sedan 1933. Hastigheten på spridningen och effekterna av den har nog överträffat de allra mest pessimistiska prognoserna. Vi kan snabbt konstatera att den värld vi beskådar idag ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för så kort tid som för två månader sedan. Våra tankar går naturligtvis till dem som drabbats av sjukdomen Covid 19 framfart både direkt och indirekt.

De ekonomiska konsekvenserna har tyvärr inte heller låtit vänta på sig och vi ser rekordmånga varsel och företag som bara för några månader sedan såg framtiden an med tillförsikt står nu inför de kanske största problem de någonsin har upplevt. Det spelar i princip ingen roll vart vi vänder oss i världen så ser det mer eller mindre likadant ut, utom för Kina där situationen ser ut att så sakta normaliseras, då man ju var först in i corona pandemin.

“Som vi vet så är börsen inte en spegelbild av den rådande situationen, utan en bild av vad investerarkollektivet drar för slutsatser om framtiden. Det som sker just nu är redan historia i börsens ögon.”

Nedgången för NOWO Fund i mars uppgick till 7,12 %, samtidigt som vårt referensindex som består av 50 % globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill Index) föll med 5,20 %. Sedan årets början uppgår nedgången för NOWO Fund därmed till 10,12 % i jämförelse med nämnda referensindex som gått ned med 8,78 %.

Ja, detta är ju sannerligen ingen munter läsning och hur tänker man och hur agerar man som investerare under rådande omständigheter? Som vi vet så är börsen inte en spegelbild av den rådande situationen, utan en bild av vad investerarkollektivet drar för slutsatser om framtiden. Det som sker just nu är redan historia i börsens ögon. Om vi kort rekapitulerar mars månad och analyserar de olika skeendena så kan vi konstatera att börsfallen var dramatiska under de två första veckorna. Varför? Jo, spridningen av coronaviruset blev långt mycket snabbare än vad alla förväntat sig och i princip hela världen släcktes ned. Ekonomin tvärnitade och står idag i princip stilla globalt. Många greps av mer eller mindre panik och agerade enligt devisen rädda det som räddas kan och aktier såldes urskiljningslöst oavsett hur mycket eller lite de enskilda företagen drabbades. Så hände något. Regeringar och centralbanker världen över lanserade gigantiska stimulanspaket som får räddningspaketen från finanskrisen 2008/09 att blekna i jämförelse.

Blickar vi tillbaka på kriser som finanskrisen och den efterföljande skuldkrisen för södra Europa, de så kallade PIGS länderna, så var räddningsaktionerna från stater och centralbanker början till slutet för dessa kriser. Framförallt uttalanden som ”vi kommer att göras vad som behövs, oavsett hur mycket det är” fick då finansmarknaderna att vädra morgonluft såväl då som nu. Vi vet att anledningen till den nuvarande krisen inte är strukturell som finanskrisen var och därför finns det god anledning att tro att återhämtningen när den kommer kan bli tämligen snabb. Det viktiga är att begränsa skadeverkningarna fram till dess och där gör regeringar och centralbanker allt som står i dess makt.

“Trots alla problem ser vi en mer positiv syn på aktiemarknaderna idag än vid förra månadsskiftet.” 

Hur har vi då agerat med ert kapital under denna stormiga månad? Vi gick in i mars med en aktieandel på ca 55 % att jämföra med 80 % vid årets början. I syfte att begränsa riskerna reducerade vi aktieandelen till som minst ca 35 % i mitten av månaden. I samband med de enormt stora stödpaketen valde vi att återigen öka aktieandelen till ca 50 % vid senaste månadskifte och har därefter fortsatt att öka den.

Nya dåliga nyheter kommer inte längre som någon överraskning utan vi är nog i dagsläget ganska medvetna om hur tufft det är och då kan man återigen börja se framåt, dvs tiden efter corona som vi vet att den trots allt kommer. Även om vi just nu befinner oss mitt i stormen så finns det de senaste dagarna tecken på att smittspridningen i de mest utsatta länderna Italien och Spanien börjar minska.

Återigen, finansmarknaderna anpassar sig efter hur man tror att det ser ut om ca 9 – 12 månader och inte hur det ser ut idag. Trots alla problem ser vi en mer positiv syn på aktiemarknaderna idag än vid förra månadsskiftet.

Jan Petersson
Tellus Fonder AB, Fondförvaltare NOWO Fund