Förvaltarens kommentar September 2020

  • Kategori
  •  | Fonden

Även september blev en positiv månad för aktiemarknaden generellt och för Nowo Fund i synnerhet, som steg med 2,11 %.

Sedan årets början har Nowo Fund nu stigit med 16,61 %. Vi känner oss väldigt glada att kunna rapportera en så pass hög avkastning, då ju året i sin helhet har varit väldigt turbulent, även om vi som sagt sett starka aktiemarkander de senaste månaderna. Avkastningen ger oss också 5 stjärnor hos fondutvärderingsinstitutet Morningstar, vilket är dess högsta betyg.

September blev en något mer volatil månad än vad vi vant oss vid sedan återhämtningen på börserna startade i våras. Efter det att regeringar världen över öppnade plånböckerna för att mildra det bottenlösa fallet i ekonomierna på grund av coronapandemins utbrott, så har vi sett i princip orubbade uppgångar på börsen.

Under september månad fick vi dock se de amerikanska teknologijättarnas aktiekurser börja falla. Just dessa aktier har i mångt och mycket lett uppgången tidigare i år, då digitaliseringstrenden fått sig en kraftig knuff framåt, just som en följ av coronapandemin.

Vi skrev i vårt förra månadsbrev att vi inte trodde på någon trendförändring, utan att det snarare var en naturlig reaktion efter dessa starka uppgångar som i många fall lett till något utmanande värderingar. Detta scenario verkar nu besannas och vi har sett en återhämtning i dessa aktier. Även om coronapandemin fortsätter att starkt prägla det dagliga livet, så ser många företag numera ut att anpassa sig till den nya verkligheten och resultaten som presenteras är mindre dåliga än förväntat.

 

Vi börjar nu närma oss det amerikanska presidentvalet som vi sett som en av de största riskfaktorerna i det kortare perspektivet, tillsammans med handelskriget mellan USA och Kina. Vi kan nu åtminstone tillfälligt konstatera att finansmarknaderna är tämligen stabila dessa faktorer till trots.

Den amerikanska börsen har ju gått fantastiskt bra under president Trumps regim, trots hans nyckfullhet. Detta mycket beroende på de stora skattesänkningar som har genomförts.

Frågetecknen kring hans utmanare Joe Biden utifrån ett finansmarknadsperspektiv har framförallt varit om vi åter kommer att se höjda skatter, men myntets andra sida är en högre förutsägbarhet i politiken. I dag leder Joe Biden opinionsundersökningarna och börsen är just nu tämligen stark, så en bedömning är att oavsett vem som vinner valet så kan det finnas goda förutsättningar för positiva finansmarknader. Tvärt emot vad man kanske spontant tror så har den amerikanska börsen haft en gynnsammare utveckling under demokratiska presidenter än under republikanska, även om det naturligtvis finns många andra faktorer som påverkar finansmarknaderna än vilken partifärg den sittande amerikanska presidenten har.

För mer information om Tellus Fonder, gå gärna in och läs på vår hemsida www.tellusfonder.se

Med vänlig hälsning
Jan Petersson
Förvaltningsansvarig Tellus Fonder