Förvaltarens kommentar

  • Kategori
  •  | Fonden

Hej,
Det här blir min första kommunikation med er som fondandelsägare i Nowo Fund. Det är med stor glädje som jag tar över det ansvarsfulla arbetet med att förvalta era pengar. Vem är då jag? Mitt namn är Jan Petersson och jag grundade Tellus Fonder AB som är ert nya fondbolag för 14 år sedan. På Tellus Fonder förvaltar jag ytterligare tre fonder. Jag har arbetat inom finansmarknaden i 32 år nu och sett både uppgångar och fall, men kan konstatera att över tiden är aktier en fantastisk tillgång att placera i. Har man dessutom möjligheterna att jobba aktivt med aktieandelen som i Nowo Fund finns också möjligheten att förändra riskprofilen löpande allteftersom förutsättningarna förändras.

Under januari och därmed hitintills i år så visar Nowo Fund en uppgång på 2,20 %. Det index som vi jämför oss med bestående av 50 % ett globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill index) gick upp med 0,06 % under samma period. Vi känner oss därmed tillfreds med avkastningen hitintills och kan konstatera att starten varit lyckad.

Januari blev en dramatisk månad. Året inleddes med sedvanlig optimism och förhoppningar om att världskonjunkturen bottnar under året efter den avmattning vi sett på grund av handelskriget mellan USA och Kina. Ett första avtal finns nu på plats mellan dessa ekonomiska giganter, vilket gör att förutsättningarna för en global ekonomisk återhämtning ser gynnsammare. Under slutet av månaden inträffade dock något tidigare okänt. Spridningen av coronaviruset från Kina och vilka implikationer detta kan få på den kinesiska ekonomin och indirekt på världsekonomin genom att Kina är världens efter USA näst största ekonomi. Kan viruset få spridningseffekter? Ingen vet idag vad utkomsten blir, men genom liknande epidemier såsom sars och svininfluensan har implikationerna varit relativt små och de industrier som har drabbats hårdast ha varit reseindustrin. I detta fall vet vi att det kommer att få negativa effekter på tillväxten, när Kina i princip är nedstängt. Frågan är hur snabb blir sedan återhämtningen? Hur djup blir den kortsiktiga nedgången? Och lyckas man begränsa spridningen? Vi vet idag inte svaren på dessa frågor, men har från att haft en aktieandel på ca 85 % valt att minska den till ca 70 % och därmed ha en något försiktigare hållning.

Placeringsmässigt har vi gjort en del strategiska förändringar, då vi valt minska andelen indexprodukter och i stället göra direktinvesteringar i aktier. Vår investeringsfilosofi är att försöka identifiera långsiktiga investeringsteman som vi tror kommer att forma vår framtid såsom teknologiska förändringar, livsstilsförändringar och miljö, för att sedan identifiera bolag som vi tror kommer att gynnas av detta.

För mer information om Tellus Fonder, gå gärna in och läs på vår hemsida www.tellusfonder.se.

Med vänlig hälsning
Jan Petersson
Förvaltare, Tellus Fonder AB