Förvaltarens kommentar Augusti 2020

  • Kategori
  •  | Fonden

Vi har under de senaste månaderna blivit bortskämda med avkastningen på börsen, trots den pågående coronapandemin och de konsekvenser den får för ekonomin. Augusti blev inget undantag, utan aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas starkt. Nowo Fund hade en mycket bra månad och steg med 8,65 %, samtidigt som vårt referensindex som består av 50 % globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill Index) steg med 2,25 %.

“Sedan årets början har Nowo Fund nu stigit med 14,20 % i jämförelse med nämnda referensindex som gått ner med 1,43 %.”

Vi känner oss väldigt glada att kunna rapportera en så pass hög avkastning, då ju året har varit väldigt turbulent, även om vi som sagt sett starka aktiemarkander de senaste månaderna. Avkastningen ger oss också 5 stjärnor hos fondutvärderingsinstitutet Morningstar, vilket är dess högsta betyg.

“Även denna månad är det några specifika företag som har bidragit väldigt mycket till avkastningen. Den här gången vill jag lyfta fram det norska miljöbolaget Quantafuel, som tillverkar bränsle ur återvunnen plast. Aktien steg med 80 % under augusti och investeringen i bolaget som vi gjorde tidigare i år har hitintills avkastat 170 %. Quantafuel är numera fondens största innehav.”

Generellt har halvårsresultaten för företagen varit mindre dåliga än förväntat och den ekonomiska optimismen får trots coronapandemin och dess konsekvenser ses som relativt stor. Medvetenheten om att ett vaccin kommer och att vi för eller senare återgår till en normal ekonomisk aktivitet finns nu hos investerarna som ju fattar sina beslut på framtida bedömningar och inte på det rådande läget. Vi ser exempelvis många bolag inom digitala verksamheter tjäna mycket pengar trots det aktuella läget. Vi står fast vid vår tidigare bedömning att de största riskfaktorerna för finansmarknaderna just nu är de amerikansk/kinesiska relationerna och det stundande amerikanska presidentvalet, snarare än coronapandemin.

I skrivande stund har vi dock sett kraftigt fallande aktiekurser på framförallt de amerikanska teknikjättarna och man kan naturligtvis fråga sig om detta är början till en nedgång? Vi tror inte att så är fallet. Det är sannolikt så att det är en naturlig rekyl efter en tids väldigt stor och snabb uppgång i dessa bolag. Vi ser inget som hotar den fortsatta digitaliseringstrenden och dessa företags möjligheter att tjäna pengar på detta. Noterbart är att traditionella industrier och banker däremot gått upp dessa dagar, vilket visar att det inte är en generell nedgång, utan en viss omallokering av kapital efter en väldigt stark uppgång för framförallt teknologisektorn. Vi tror att vi fortsatt hittar framtida vinnare inom teman som digitalisering, hälsa och miljö.

För mer information om Tellus Fonder, gå gärna in och läs på vår hemsida www.tellusfonder.se

Hälsningar
Jan Petersson
Förvaltningsansvarig Tellus Fonder
tellusfonder.se