Förvaltarens kommentar

  • Kategori
  •  | Fonden

Även juli blev en mycket bra månad för Nowo Fund, trots att de globala börserna backade något i spåren av coronapandemins snabba utveckling. Nowo Fund steg med 3,15 % i juli, samtidigt som vårt referensindex som består av 50 % globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill Index) sjönk med 0,41 %.

“Sedan årets början har Nowo Fund nu stigit med 7,39 % i jämförelse med nämnda referensindex som gått ner med 3,49 %.”

Vi är mycket glada att vi trots coronapandemin har åstadkommit en positiv avkastning på kapitalet i år och det visar också på nyttan av långsiktigt sparande, även om det kortsiktigt kan se dystert ut som i början av mars när coronapandemin slog till med full kraft. Avkastningen ger oss också 5 stjärnor hos fondutvärderingsinstitutet Morningstar, vilket är dess högsta betyg.

Det är även denna månad några specifika företag som har bidragit väldigt mycket till avkastningen. Bland dessa kan framförallt nämnas det dansk/svenska biotechbolaget Scandion Oncology som steg med hela 60 % under juli och därmed blivit fondens största innehav. Avkastningen på denna investering uppgår hitintills i år till 218 %. Ett annat bolag som är värt att lyfta fram är det svenska bolaget Bayn Europé som tillverkar naturliga produkter som ersättning till socker för livsmedelsindustrin och som steg med 40 % under juli månad.

Precis som tidigare så fortsätter coronapandemin att vara den enskilt viktigaste faktorn för ekonomin just. Glädjande nog har vi sett smittspridningen minska i Sverige, trots att vi haft ett mer öppet samhälle än de flesta andra länder under denna tuffa period. Tyvärr ser det inte lika ljust ut i många andra länder och framförallt i Latinamerika och Asien ser vi en kraftigt tilltagande smittspridning. Problemen är också fortsatt stora i USA och det ökande resandet i Europa har också sett länder såsom Spanien åter få en kraftigt tilltagande spridning. Farhågorna finns därför att en ökad smittspridning kan komma att leda till nya nedstängningar av länder och att den ekonomiska återhämtning vi börjat skönja stannar i sin linda. Vi tror dock inte att sådana nedstängningar kommer att bli mer än regionala, då man helt enkelt inte har råd att återigen stänga ner fullt ut.

Vårt huvudscenario är att återhämtningen fortsätter och därmed fortsatt gynnar börsen. Vi har nu sett många halvårsrapporter komma in från företag och dessa har generellt varit mindre dåliga än man förväntat sig. Detta i kombination med att vi hela tiden kommer allt närmare ett vaccin gör att vi trots coronapandemins utbredning har en fortsatt positiv syn på börsen. De riskfaktorer som vi ser och egentligen tror är större för aktiemarknadens fortsatta utveckling är det intensifierade handelskriget mellan världens två största ekonomier, USA och Kina, samt det stundande presidentvalet i USA där nyckfulla utspel kan komma att ge effekter på finansmarknaderna.

“Utifrån vår tematiska investeringsansats så fortsätter vi ha fokus på digitaliseringstrenden, ökade satsningar på såväl sjukvård som miljö.”

För mer information om Tellus Fonder, gå gärna in och läs på vår hemsida www.tellusfonder.se

Hälsningar
Jan Petersson
Förvaltningsansvarig Tellus Fonder
tellusfonder.se

Jan Petersson, Förvaltare NOWO Fund