Förvaltarens kommentar

  • Kategori
  •  | Fonden

Den goda trenden för såväl börsen som Nowo Fund fortsatte under juni, coronapandemin till trots. Men som vi så många gånger sagt, börsen återspeglar inte verkligheten idag, utan om hur man tror den ser ut ca ett år framåt i tiden.

Nowo Fund steg med med 5,45 % i juni, samtidigt som vårt referensindex som består av 50 % globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill Index) steg med 1,04 %. Sedan årets början har Nowo Fund nu stigit med 3,97 % i jämförelse med nämnda referensindex som gått ner med 3,21 %. Vi är mycket glada att vi trots coronapandemin har åstadkommit en positiv avkastning på kapitalet i år och det visar också på nyttan av långsiktigt sparande, även om det kortsiktigt kan se dystert ut som i början av mars när coronapandemin slog till med full kraft. Avkastningen ger oss också 5 stjärnor hos fondutvärderingsinstitutet Morningstar, vilket är dess högsta betyg.

“Vi är mycket glada att vi trots coronapandemin har åstadkommit en positiv avkastning på kapitalet i år och det visar också på nyttan av långsiktigt sparande”

Bakom dessa goda siffror kan det vara intressant att lyfta fram några specifika företag som starkt bidragit till den goda utvecklingen, dels det svensk/danska biotechbolaget Scandion Oncology som gett en avkastning på 181 %, det norska bolaget Quantafuel som utvinner bränsle ur återvunnen plast som gett en avkastning på 111 % och det norska vätgasbolaget Nel som gett en avkastning på 76 %. Samtliga dessa bolag är inköpa i år. Noterbart är att dessa bolag befinner sig inom våra prioriterade investeringsområden såsom hälsa och miljö.

Coronautvecklingen är och förblir den viktigaste faktorn för ekonomin och finansmarknaderna och den fortsätter också alltjämt att påverka våra liv i stor utsträckning, även om livet tenderar att alltmer återgå till någon form av normalisering. I takt med att ekonomierna öppnas upp så ser vi också en succesiv återhämtning av den ekonomiska aktiviteten på global basis.

Vi ser också som en följd av detta regionalt ökade smittspridningar, men vi bedömer det som osannolikt att vi på nationell nivå kommer att se nya nedstängningar av ekonomin. Vi kommer i stället att se succesiva förbättringar av den ekonomiska aktiviteten och som exempel på det så redovisades det häromdagen klart lägra arbetslöshetssiffror än förväntat i USA. Siffrorna var självfallet mycket höga, men det är sällan absoluta tal som styr finansmarknader, utan siffror i relation till förväntansbilden. Så länge som vi ser succesiva förbättringar kommer sannolikt också aktiemarknaderna att fortsätta sin positiva utveckling allt annat lika.

Vi kommer då tillbaka till riskerna. Vilka är dessa? Ja, självfallet är coronaspridningen alltjämt en stor risk. Samtidigt kommer vi dock allt närmare ett vaccin och mediciner som underlättar återhämtningen för insjuknade. Vi kommer nu snart att börja se halvårsresultaten för företagen att droppa in och dessa kommer i de flesta fall att vara mycket svaga och företagsledningar kommer också at vara mycket försiktiga i sina prognoser om den närmaste framtiden. Detta är nog något som också ligger i den allmänna förväntansbilden.

“Utifrån vår tematiska investeringsansats så fortsätter vi ha fokus på digitaliseringstrenden, ökade satsningar på såväl sjukvård som miljö.” 

En annan riskfaktor som vi egentligen ser allvarligare på är om den ekonomiska konflikten mellan USA och Kina skulle intensifieras och som vi också tidigare påtalat, det är nog något som en bräcklig global ekonomi skulle ha svårt att hantera. Vi kommer också allt närmare det amerikanska presidentvalet och USAs nyckfulle president Donald Trump som idag ligger bakom utmanaren Joe Biden i opinionsundersökningar kan mycket väl komma med utspel som både kan gynna och missgynna finansmarknaderna. Utifrån vår tematiska investeringsansats så fortsätter vi ha fokus på digitaliseringstrenden, ökade satsningar på såväl sjukvård som miljö.

Jag vill önska er alla en skön semester även om den kanske kommer att se lite annorlunda ut för de flesta i år, men det kan också vara spännande att upptäcka Sverige och dess alla delar.

Hälsningar
Jan Petersson
Förvaltningsansvarig Tellus Fonder
tellusfonder.se

Jan Petersson, Förvaltare NOWO Fund