Förvaltarens kommentar

  • Kategori
  •  | Fonden

Hej,
Även maj blev glädjande nog en mycket stark månad för NOWO Fund som gick upp med 4,65 %, samtidigt som vårt referensindex som består av 50 % globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill Index) gick upp med 0,41 %. Sedan årets början har NOWO Fund gått ner med 0,11 % i jämförelse med nämnda referensindex som gått ner med 4,21 %. Vi är därmed trots coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser tillbaka där vi startade året. Vi är också mycket glada över att fondutvärderingsinstitutet Morningstar har belönat NOWO Fund med 5 stjärnor, vilket är dess högsta betyg.

Aktiemarknaderna fortsatte sin starka trend även under maj månad trots de ekonomiska svårigheter som corona pandemin orsakar. Kring månadsskiftet maj/juni började dock många länder att succesivt öppna upp sina ekonomier som påminner om något som liknar en svensk nivå.

Detta har också blivit en startsignal för förhoppningar om en normalisering av våra samhällen. Att restauranger börjar få tillbaka sina gäster, frisörer börjar klippa och även att andra affärer än livsmedelsaffärer åter börja öppna, sportevenemang (dock utan publik) kommer i gång gör också att ekonomin succesivt sätts i rullning. Det är också detta som aktiemarknaden sedan snart tre månader också har antagit skulle inträffa. Det tål därför att åter upprepas. Aktiemarknaden ligger alltid ca 1 år före verkligheten i hur man värderar och prissätter företagen. Detta hade dock inte varit möjligt utan de enorma finanspolitiska stödpaket vi sett.

“Vår aktieandel i fonden har vi fortsatt att öka till drygt 90 % att jämföra med ca 85 % vid förra månadsskiftet och med 35 % som lägst i mars.”

Efter den initiala nedgången då vi förstod allvaret av corona och i princip alla aktier föll handlöst så började sökandet efter företag som missgynnas mindre än andra av utvecklingen såsom e-handelsbolag eller andra ”sofflocksaktier” såsom Netflix och svenska Storytel att succesivt uppvärderas. Många aktier i denna typ av bolag har kommit upp till nya kurstoppar.

De senaste två veckorna fram till idag har vi dock sett en uppvärdering av den typ av bolag som drabbats hårdast av corona pandemin, såsom flygbolag, hotell och andra konjunkturkänsliga bolag eftersom samhällena är på väg att normaliseras. Allting har ett pris och blir vid något tillfälle för billigt och där var vi nog i mångt och mycket för många av denna typ bolag för två veckor sedan. Vi har också ökat vår andel av konjunkturkänsliga företag liksom vi ökat vår andel inom finanssektorn. Vår aktieandel i fonden har vi också fortsatt att öka till drygt 90 % att jämföra med ca 85 % vid förra månadsskiftet och med 35 % som lägst i mars.

“Så länge vi ser en succesiv förbättring av ekonomierna så kommer också sannolikt aktiemarknaderna fortsätta att ge en god avkastning”

Vilka slutsatser drar vi då för framtiden? Så länge vi ser en succesiv förbättring av ekonomierna så kommer också sannolikt aktiemarknaderna fortsätta att ge en god avkastning, även om vägen inte kommer att vara spikrak. De hot vi ser just nu är framförallt den politiska spänningen mellan USA och Kina. Världsekonomin är i dag så bräcklig att den förmodligen inte skulle orka med ett nytt intensifierat handelskrig mellan dessa ekonomiska giganter. Det andra hotet ligger i en andra våg av coronapandemin där problemen är långt ifrån över. Smittspridningen är alltjämnt mycket stark i länder som Brasilien, Mexico, Indien och Ryssland, men även i vissa delar av USA. Detta är vad marknaderna oroar sig för just idag. Skulle detta inträffa kommer vi förmodligen inte att se en ny stängning av samhällena som tidigare, men normaliseringen skulle givetvis ta en längre tid.

Ser vi på långsiktiga trender så har den redan tidigare starka digitaliseringstrenden förmodligen fått sig en knuff två år framåt i tiden under dessa plågsamma corona månader. Effekter av detta är bland annat att förmodligen kommer affärsresandet inte att återgå till hur det var i fornstora dagar då många upptäckt effektiviteten i videokonferenser. Många har blivit bekväma med att arbeta hemifrån, vilket sannolikt leder till mindre efterfrågan på kontorslokaler. En annan långsiktig trend som återigen kommit tillbaka i fokus är miljön, där vi ser många intressanta investeringsmöjligheter.

Jag vill avslutningsvis önska en skön sommar och ta hand om varandra.

Hälsningar
Jan Petersson
Förvaltningsansvarig Tellus Fonder

Jan Petersson, Förvaltare NOWO Fund