Förvaltarens kommentar

  • Kategori
  •  | Fonden

Våren är i antågande och då brukar också nöjesfälten öppna. Planerat öppnande för Gröna Lund var satt till 25 april, men är skjutit på framtiden och man kommer att göra ett så kallat omsorgsfullt öppnande, när tiden väl är mogen. Ja, detta får väl karaktärisera den värld vi lever i just nu. Vad vi dock har varit med om i år utan att nöjesfälten varit öppna, är en ordentlig berg och dalbana på börsen.

I april gick Nowo Fund upp med 6,20 %, samtidigt som vårt referensindex som består av 50 % globalt aktievärldsindex (MSCI All Country World NDTR i SEK) och 50 % svenskt ränteindex (T Bill Index) gick upp med 4,58 %. Sedan årets början har Nowo Fund gått ner med 4,54 % i jämförelse med nämnda referensindex som gått ner med 4,60 %

b>“Mycket talar för att vi om ett år är tillbaka till en ”normal” verklighet och att ekonomin då har repat sig och merparten av arbetstillfällena har återkommit.”

Efter en mycket stark inledning på året bottnade börsen som en följd av coronapandemin i mitten av mars och därefter har det mest varit uppåt, även om vi fortfarande är långt ifrån de toppar vi såg i mitten av februari. Den minnesgode kanske kommer ihåg att jag i förra förvaltarkommentaren stack ut hakan med en syn att vi haft det värsta bakom oss på börsen.

Även om coronapandemin fortsätter att plåga oss och påverka våra liv i stor utsträckning med svåra konsekvenser för såväl hälsa som ekonomi. Arbetslösheten skenar och ekonomin står i princip still, men ändå fortsätter börserna uppåt. Hur kommer detta sig? Börsen är rationell och ser framåt ca ett år i tiden och baserar företagsvärderingar på förmodade framtida vinster och inte dagens vinster (eller förluster).

Mycket talar för att vi om ett år är tillbaka till en ”normal” verklighet och att ekonomin då har repat sig och merparten av arbetstillfällena har återkommit. Vi har också anpassat våra placeringar efter detta huvudscenario och har under april fortsatt att öka aktieandelen i fonden till ca 85 %, i jämförelse med som lägst 35 % i mitten av februari och ca 50 % vid förra månadsskiftet.

“Nu sker en försiktig öppning av många ekonomier till något som liknar en svensk nivå. Det betyder också att företagens intäkter sakta börjar komma tillbaka, precis som arbetstillfällena.” 

Vi tycker trots den svåra situation vi befinner oss i just nu att det finns en hel del ljusglimtar som understödjer vårt positiva börsscenario. I framförallt de utvecklade ekonomierna såsom EU området, däribland Sverige, Nordamerika och de stora asiatiska ekonomierna såsom Kina, Sydkorea och Japan ser det ut som smittotrenden och dödstalen är på väg nedåt och att vi förmodligen sett det värsta av coronapandemin.

Nu sker en försiktig öppning av många ekonomier till något som liknar en svensk nivå. Det betyder också att företagens intäkter sakta börjar komma tillbaka, precis som arbetstillfällena. Betydligt dystrare ser det ut för många befolkningsrika länder med en allmänt lägre levnadsstandard och mindre sjukvårdsresurser som Ryssland, Brasilien, Mexico och Indien med flera där vi tyvärr nog inte sett det värsta ännu. Många företag har nu rapporterat sina resultat för det första kvartalet och sammantaget har det varit något mindre illa än de värsta farhågorna, även om det i dagens läge är svårt att ge prognoser för framtiden, men vi ser början till en normalisering och produktionen börjar så smått att återkomma.

De enorma stödpaket från regeringar världen över har också lyckats med sitt kanske viktigaste mål, att hålla finansmarknaderna på gott humör, då fungerande finansmarknader är en förutsättning för att ekonomin ska ha möjlighet att återhämta sig.

“Många har nog också insett fördelen med att ha en slant sparad, då livet snabbt kan förändras, varför sparindustrin sannolikt är en framtida vinnare.”

Vi har på Tellus Fonder en tematisk investeringsansats, där vi ser på trender som vi tror påverkar vår framtid. Vilka trender och vilka förändringar i samhället tror vi kommer att vara bestående efter coronapandemin?

Vi har identifierat ett antal sådana trender som vi anpassar våra investeringar i företag efter. Vi har sedan många år sett en digitaliseringstrend av samhället, den har nu fått sig en kraftig knuff framåt. E-handeln ökar kraftigt på bekostnad av butikshandel. Vi beställer i allt högre utsträckning via nätet. Den karantän som vi tvingats leva i har gjort att många nya grupper i samhället såsom ”yngre äldre” har tvingats att digitalisera sin vardag och blivit bekväma med det. Vi ser företag som exempelvis Amazon, Netflix och Storytel som vi alla har investerat i, gynnas av detta. Affärsresandet kommer sannolikt inte att komma tillbaka till sina gamla nivåer, då alltfler upptäckt hur tids och kostandseffektivt det är att i många fall ersätta resandet med digitala möten, något som missgynnar rese- och hotellindustrin, men som kommer att spara stora kostnader för många företag. Samtidigt gynnas naturligtvis företag som erbjuder dessa tjänster. Många har nog också insett fördelen med att ha en slant sparad, då livet snabbt kan förändras, varför sparindustrin sannolikt är en framtida vinnare, liksom sjukvården med omkringliggande verksamhet, som vi alla insett vikten av att ha en väl fungerande.

 Då det trots alla problem är ett ganska så ljust scenario som vi målar upp. De två stora riskerna vi ser idag och som vi naturligtvis är på tå inför är dels om vi får ett bakslag på spridningen av coronasmittan när ekonomierna öppnar och dels om konflikten mellan USA och Kina återigen skulle leda till intensifierat handelskrig. Ett nytt handelskrig har vi inte råd med när världens ekonomier balanserar på en slak lina. Skulle detta inträffa får vi helt enkelt hantera det då och det är inte något som vi just nu inriktar placeringarna efter.

Jan Petersson
Förvaltningsansvarig Tellus Fonder AB