Det är Nowo Fund Management AB som hanterar och rapporterar Nowo Global Fund till Skatteverket.