Du som är Nowo+ medlem har exklusiv rätt till Nowos Sparbonus/extra Sparränta.

Nowo belönar långsiktigt sparande genom att erbjuda en sparbonus i form av procent/ränta på det sparande du gjort innevarande år. Underlaget för vilken ränta du får på din sparbonus är summan som du har i Nowo Global Fund vid utbetalningsdatumet för Sparbonusen. Sparbonus utgår inte för aktuellt år om du har valt att göra ett uttag någon gång under året. Sparbonusen kommer att sättas in i ditt sparande under januari månad om du är berättigad till att få en bonus.