I appen under “se mitt sparande” kan du se din sparinformation. Där får du information om ditt totala sparande, antal fondandelar och värdeutveckling. Notera att det kan finnas en viss fördröjning vid köp av fondandelar, detta presenteras som ‘På väg in’ i appen. Du kan även se vad dina pengar har för värde idag genom att svepa över “Min pensionsprognos” på första sidan i appen till vänster så kommer du till “Ditt värde idag”.

Du kan följa fondutvecklingen i appen och Nowo’s sida på Morningstar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ditt sparande kan öka eller minska i värde beroende på fondens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet