Ett medlemskap i Nowo är kostnadsfritt och du får använda vår app gratis.

Nowo Global Fund har 0,9 % i fast förvaltningsavgift och 10 % i prestationsbaserad avgift. Vi tar bara ut den prestationsbaserade avgiften på överavkastningen om förvaltningen går bättre än jämförelseindex.

Den prestationsbaserad ersättning är 10 % av den avkastning som överstiger ett index bestående av 50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och OMRX Treasury Bill Index. Detta är ett globalt aktiemarknadsindex och ett ränteindex baserat på svenska statsskuldväxlar. Avgiftsstrukturen innebär att i praktiken betalar du enbart förvaltningsavgift om fonden överträffar sitt jämförelseindex.

 

Övriga villkor för fonden hittar du här.

Ladda ner Nowoappen idag!
App Store »
Google Play »