Om något skulle hända med Nowo så påverkar inte det dina sparade pengar eftersom vi endast erbjuder själva sparplattformen d.v.s appen och dess sparsätt. Ditt sparande finns hos Nowo Fund Management AB och de har i sin tur Swedbank som förvaringsinstitut.

Om något skulle hända med fondbolaget Nowo Fund Management AB så påverkar inte heller det ditt sparande eftersom dina fondandelar finns förvarade hos Swedbank. Om Swedbank skulle gå i konkurs så kommer du även i detta fall kunna få ut marknadsvärdet. Självaste investerarskyddet träder in när ett institut, exempelvis Swedbank har gått i konkurs och det visar sig att en kund inte kan få ut sina värdepapper.