“På väg att investeras” som syns i sektionen “Sparfördelning” i appen är det du har sparat (eller fått i bonus) som väntar på att investeras. Fondbolaget Nowo Fund management AB köper fondandelar för din räkning veckovis på onsdagar. Då investeras de pengar som debiterats. Under tiden för investering tas beloppet bort från “På väg in”. När investeringen är klar och återrapportering från fondbolaget har skett så uppdateras “antal fondandelar” och “värde idag” i appen. Du kan även se ditt innehav om du loggar in på fondbolagets kundportal: kundportal.nowo.se

Notera att när det gäller bonusar, som du får av oss när du exempelvis “tipsar en vän”, svarar på Enkäter eller vid återbäring från onlinebutiker, så dröjer det något längre innan beloppen kan investeras på ditt fondkonto.

Vid köp i onlinebutiker så står även dessa som på väg att investeras tills det att butiken i fråga har godkänt återbäringen. Den processen kan ta upp till 3 månader, har du inte fått återbäringen efter det får du kontakta oss så undersöker vi saken.

OBS! Tänk på att även köp som returnerats kommer att stå kvar här som “På väg att investeras” däremot kommer dessa aldrig att läggas in då du ej längre är berättigad till den återbäringen.