“På väg att investeras” är det du har sparat (eller fått i bonus) som väntar på att investeras. Fondbolaget QQM Fund management AB köper fondandelar för din räkning veckovis på onsdagar. Då investeras de pengar som debiterats. Under tiden för investering tas beloppet bort från “På väg in”. När investeringen är klar och återrapportering från fondbolaget har skett så uppdateras “antal fondandelar” och “värde idag” i appen. Du kan även se ditt innehav om du loggar in på fondbolagets kundportal: kundportal.nowo.se

Notera att när det gäller bonusar, som du får av oss när du exempelvis “tipsar en vän”, svarar på Enkäter eller vid återbäring från onlinebutiker, så dröjer det något längre innan beloppen kan investeras på ditt fondkonto.

När du exempelvis gör ett onlineköp via Nowo, så behöver butiken först bekräfta eventuell retur och sedan bokföra köpet. Efter detta skickas återbäringen och fondbolaget kan sedan köpa fondandelar för din räkning. I dagsläget dröjer det cirka tre månader från och med att du gör ett onlineköp till att återbäringen investeras på ditt fondkonto. Vid retur kommer återbäringen inte investeras.