När du startar ditt Autospar ger du din bank tillåtelse att skicka information om dina transaktioner till oss. Denna tillåtelse gäller i 90 dagar, därefter måste du ge ny tillåtelse via Nowoappen. Efter 90 dagar så behöver du förnya ditt medgivande. Om du inte förnyar ditt medgivande så går Nowo’s smarta sparrobot automatiskt igång och startar ett automatiskt månadsspar som är baserat på din konsumtion från de tre tidigare månaderna. Balans för framtiden, och ett månadssparande som anpassar sig efter din konsumtion.