Min pensionsprognos

Så har vi räknat ut pensionsprognosen

När vi beräknar pensionsprognosen så har vi analyserat historisk data kring världens olika börser samt vägt in den historiska avkastningen i Nowo global fund som är en global blandfond.
Index                          Snittavkastning       Antal år
MSCi World net           7,96%                          24
MSCI World Pris          9,56%                         53
MSCI AC net                7,93%                          24
MSCI AC Pris               7,14%                          29
*Tittar du på detta från en mobil, vänd mobilen i ett liggande läge.

Nowo Global Funds historiska genomsnittliga avkastning per år senaste fem åren är 10,83 % (2023)

Denna sammanvägda data gör att vi känner oss trygga med att beräkna våra medlemmars pensionsprognoser med en genomsnittlig avkastning om 8 % per år över tid.
Vi analyserar löpande utvecklingen och kan komma att justera avkastningsmålet baserat på ny data.

Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Nowo Global Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. I pensionsprognosen har vi inte tagit hänsyn till varken inflation eller eventuella skattekonsekvenser.

Har du några frågor om hur vi beräknar prognosen är du välkommen att maila oss på kontakt@nowo.se.