När vi räknar på ditt sparande har vi tittat på börsens historiska utveckling. Vi räknar med en genomsnittlig avkastning om 8 % per år för ditt sparande i Nowo Global Fund. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Nowo Global Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. I pensionsprognosen har vi inte tagit hänsyn till varken inflation eller eventuella skattekonsekvenser.

Har du några frågor om hur vi beräknar prognosen är du välkommen att maila oss på kontakt@nowo.se.