Om du vill radera ditt konto kan göra det i appen under ”Profil”. Genom att klicka på knappen Ta bort konto godkänner du att processen för att radera ditt konto påbörjas. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar. Om du väljer att ta bort ditt konto, och har pengar sparade hos Nowo som är investerade i Nowo Global Fund så behöver du också logga in i kundportalen och sälja dina fondandelar för att därefter kunna ta ut dina pengar.

Om du raderar ditt konto i appen kan du starta ett nytt när som helst, men alla dina framsteg i sparbonusprogrammet kommer att gå förlorade. När kontot har raderats kan det inte återställas. För att ta bort kontot hos fondbolaget, besök deras webbplats: qqm.se