Om du vill radera ditt konto kan göra det i appen under “Profil”. Genom att klicka på knappen Ta bort konto godkänner du att processen för att radera ditt konto påbörjas. Det kan ta upp till 10 arbetsdagar. Om du väljer att ta bort ditt konto, och har pengar sparade hos Nowo som är investerade i Nowo Global Fund så behöver du också logga in i kundportalen och sälja dina fondandelar för att därefter kunna ta ut dina pengar.

Om du raderar ditt konto i appen kan du starta ett nytt när som helst, men alla dina framsteg i sparbonusprogrammet kommer att gå förlorade, gäller endast för dig som är Nowo+medlem. När kontot har raderats kan det inte återställas. För att ta bort kontot hos fondbolaget, besök deras webbplats: qqm.se