Ditt Autospar ackumuleras och debiteras en gång per månad. Vi gör det första debiteringsförsöket den 27e och om detta inte lyckas så gör vi ett nytt debiteringsförsök den 28e samt den 29e. Om det sista debiteringsförsöket misslyckas så tas debiteringsordern bort och inget Autospar kan investeras för föregående månad.