Sparbonusen betalas ut i början av varje kalenderår. Din räntelevel baseras på ditt innehav vid utbetalningsdatumet och du får ränta på det du sparat under året.