Nowo och fondbolaget har en administrativ process i samband med att en försäljning sker. Om man väljer att ta ut sina pengar så innebär det administrativa kostnader och för att Nowo-medlemskapet fortsatt ska kunna vara kostnadsfritt så har vi infört en försäljningsavgift om 2,5 % eller maximalt 295 kr per försäljning för de som ännu inte uppnått pensionsåldern.

För de medlemmar som uppnått en ålder om 67 år så kommer de kompenseras för avgiften fullt ut.

Läs mer om uttag HÄR.