När du startar Autospar så är det inställt på 3 %. Du kan enkelt ändra det i Nowoappen genom att klicka på Profil längst ner i högra hörnet -> Autosparsinställningar.