För att vi ska kunna skifta arvet måste följande dokument skickas till Nowo Fund Management AB:

1. En kopia pa ett dödsfallintyg från Skatteverket.
2. En kopia på en färdig bouppteckning med skatteverkets stämpel på.
3. En vidimerad kopia på samtliga dödsbodelägares id-handling.
4. En instruktion på hur innehavet ska skiftas, från samtliga dödsbodelägare (arvskifteshandling).
5. Om likviden ska föras över till ett bankkonto behöver vi även få ett underlag från banken som visar att bankkontot tillhör personen dit likviden ska överföras.