Tanken är att du ska spara långsiktigt för bäst avkastning och till din pension då vi tror att det är då sparpengarna behövs som mest. Läs mer om varför du inte ska ta ut dina pengar här.
Om du trots allt känner att det är nödvändigt så kan du alltid ta ut dina pengar när du vill.

Dina andelar i fonden säljs till den NAV-kurs dvs det värdet som fastställs under den dagen QQM Fund Management AB löser in dina andelar – för mer information om hur teckning och inlösen av andelar sker hittar du i fondbestämmelserna. Länken för inlösen av fondandelar hittar du under Villkor.

Så här går du tillväga när du vill sälja dina fondandelar

Läs noga igenom instruktioner över hur du ska göra för att få ut ditt innehav!

Följ stegen för att ta ut dina pengar:
1. Gå till kundportal.nowo.se
2. Logga in genom att legitimera dig med Mobilt BankID.
3. Ange ditt personnummer, 10 eller 12 siffror och tryck på Logga in.
4. Invänta tills du ser texten “Starta BankID-programmet”, öppna därefter ditt mobila BankID på din telefon och signera. När signeringen är klar, gå tillbaka till inloggningssidan.

Video gällande hur du loggar in och registrerar ett utbetalningskonto.

När du loggat in är första steget att registrera ditt utbetalningskonto.
OBS! Registreringen av ett externt bankkonto gör du endast en gång. Har du redan ett aktivt bankkonto behöver du inte lägga in ett nytt om du inte till exempel har bytt bank.

Följ stegen för att registrera ditt utbetalningskonto:
5. Gå till “Konton” i menyn, och välj “Skapa externt konto”. Under “Typ väljer du “Autogiro.
6. Lägg till ditt utbetalningskonto genom att fylla i:
Ruta 1: Namn (ditt för- & efternamn)
Ruta 2: Clearingnr (Clearingnumret är oftast de 4 eller 5 första siffrorna i ditt kontonummer.
Är du osäker? Kolla med din bank.)
Ruta 3: Bankkonto/Kontonummer 
Fyll i uppgifterna och tryck Genomför.
Kontot du registrerar måste vara ett transaktionskonto som du äger.

Video gällande hur du gör för att sälja dina andelar.

Av säkerhetsskäl måste vi verifiera att du är ägare till kontot. Det kan ta upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat av din bank. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt din bank hanterar ärendet.

7. Ditt bankkonto måste få status ”aktiv” innan du kan lägga en säljorder och göra ett uttag. Det sker oftast inom 48 timmar. När ditt bankkonto fått status “aktiv”, kan du hitta det under Kontonoch Externa konton.

När ditt utbetalningskonto fått status aktivt kan du sälja dina fondandelar.
8. För att sälja dina fondandelar, gå till Handla, välj Fonder och klicka på den röda knappen Sälj.
9. Nu visas den fond som du vill sälja, tryck Välj.
10. Välj det konto du vill sälja dina andelar från genom att bocka i den orangea rutan framför kontot.
11. Nu har du påbörjat din sälj- och uttagsorder. I rullgardins meny under rubriken Likvidkonto ska det stå: Autogiro.
12. Under Order kan du välja ordertyp och sälja antingen genom andelar eller procent av ditt innehav. Ange hur mycket du vill sälja och tryck på Genomför.
13. Klart! Nu behöver du inte göra mer.

Fondbolaget hanterar nu din säljorder.
Det kan ta upp till 4 bankdagar innan du ser pengarna på ditt konto.