Tanken är att du ska spara långsiktigt för bäst avkastning och till din pension då vi tror att det är då sparpengarna behövs som mest. Läs mer om varför du inte ska ta ut dina pengar här.
Om du trots allt känner att det är nödvändigt så kan du alltid ta ut dina pengar när du vill.

Dina andelar i fonden säljs till den NAV-kurs dvs det värdet som fastställs under den dagen Nowo Fund Management AB löser in dina andelar – för mer information om hur teckning och inlösen av andelar sker hittar du i fondbestämmelserna. Länken för inlösen av fondandelar hittar du under Villkor.

Så här går du tillväga när du vill sälja dina fondandelar

Läs noga igenom instruktioner över hur du ska göra för att få ut ditt innehav!

Följ stegen för att ta ut dina pengar:
1. Gå till kundportal.nowo.se
2. Logga in genom att legitimera dig med Mobilt BankID.

När du loggat in är första steget att registrera ditt utbetalningskonto.
OBS! Registreringen av ett externt bankkonto gör du endast en gång. Har du redan ett aktivt bankkonto behöver du inte lägga in ett nytt om du inte till exempel har bytt bank (se bild på hur det ser ut när du redan har ett aktivt konto).

Följ stegen för att registrera ditt utbetalningskonto:
3. Lägg till ditt utbetalningskonto genom att fylla i:
Ruta 1: Namn (ditt för- & efternamn)
Ruta 2: Clearingnr (Clearingnumret är oftast de 4 eller 5 första siffrorna i ditt kontonummer.
Är du osäker? Kolla med din bank.)
Ruta 3: Bankkonto/Kontonummer 
Fyll i uppgifterna och tryck Lägg till Utbetalningskonto.
Kontot du registrerar måste vara ett transaktionskonto som du äger.

Av säkerhetsskäl måste vi verifiera att du är ägare till kontot. Det kan ta upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat av din bank. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt din bank hanterar ärendet.

4. För att sälja dina fondandelar klicka på den röda knappen Sälj. Ange hur mycket i procent som du vill sälja/ta ut och bekräfta ditt uttag du kan även klicka på “Sälj allt” eller “Sälj hälften”. Klart!

Nu tar det 4 bankdagar innan pengarna hamnar på ditt inlagda bankkonto.

Hela uttagsprocessen kan ta upp till 6 bankdagar. Det är en normal tid för uttag då fondbolaget först måste sälja dina fondandelar innan de kan genomföra uttaget och återföra pengarna till ditt bankkonto, samt att din bank måste verifiera ditt bankkonto

Har du frågor? Kontakta vår medlemssupport: kontakt@nowo.se