När du sparar med Nowos olika sparsätt investeras dina pengar i Nowo Global Fund. Såhär ser investeringssparflödet ut för våra olika sparsätt.

Dagspar
Ditt Dagsparsbelopp registreras varje dag under “Sparhändelser” i appen, och debiteras från ditt anslutna kort på måndagar. Det läggs dessutom in under “På väg in” under ”Se mitt sparande”. Därefter ska pengarna föras över till fondbolaget och där investeras i Nowo Global Fund vilket tar  tre arbetsdagar, vilket betyder att ditt  Dagspar investeras i Nowo Global Fund varje torsdag. Ditt antal fondandelar uppdateras på fredagen. Om du har notiser påslaget får du en notis när dina pengar investerats.

Autospar
En gång i veckan får du en sammanställning av dina transaktioner  i Nowoappen. Transaktionerna ligger till grund för ditt Autosparande. Här kan du se vilka transaktioner du gjort, hur stor summan är, vilken Autosparsprocent du har, hur mycket som kommer att investeras – och såklart hur mycket detta beräknas bli till din pension.
En gång i månaden, den 27:e, så kommer ditt kort debiteras föregående månads Autospar och pengarna investeras i Nowo Global Fund. Ditt Autospar överförs till fondbolaget nästkommande veckodag och fondbolaget köper fondandelar för din räkning veckodagen därpå.

Stegspar
Ditt Stegsparsbelopp registreras varje dag under “Sparhändelser” i appen, och debiteras från ditt anslutna kort på måndagar. Det läggs dessutom in under “På väg in” under ”Se mitt sparande”. Därefter ska pengarna föras över till fondbolaget och där investeras i Nowo Global Fund vilket tar tre arbetsdagar, vilket betyder att ditt  Stegspar investeras i Nowo Global Fund varje torsdag. Ditt antal fondandelar uppdateras på fredagen. Om du har notiser påslaget får du en notis när dina pengar investerats.

Butiker
Återbäringen från butiker som du handlat i och som blivit godkända ser du under “Sparhändelser” i appen och läggs dessutom in under “På väg in” under ”Se mitt sparande”. Beloppet förs automatiskt över till ditt sparande och investeras i Nowo Global Fund på månadsbasis. Vanligtvis sker överföringen av återbäringen under den sista veckan i månaden men kan även dröja upp till 3 månader. Kontakta oss om det har gått mer än 30 dagar och beloppet fortsatt står som reserverat.

Snabbspar
Ditt Snabbsparsbelopp registreras och debiteras direkt och du ser det under “Sparhändelser” i appen. Det läggs dessutom in som “På väg in” under ”Se mitt sparande”. Ditt Snabbsparsbelopp överförs till fondbolaget nästkommande veckodag och fondbolaget köper fondandelar för din räkning veckodagen därpå.

Banköverföring
Din Banköverföring registreras och debiteras direkt och du ser det under “Sparhändelser” i appen. Det läggs dessutom in som “På väg in” under ”Se mitt sparande”. Din Banköverföring överförs till fondbolaget nästkommande veckodag och fondbolaget köper fondandelar för din räkning veckodagen därpå.

Lönespar
Ditt Lönespar registreras och debiteras direkt och du ser det under ”Sparhändelser” i appen. Det läggs dessutom in som ”På väg in” under ”Se mitt sparande”. Ditt Lönespar överförs till fondbolaget nästkommande veckodag och fondbolaget köper fondandelar för din räkning veckodagen därpå.

Enkäter
Ersättningen för varje genomförd enkät hamnar under ”Sparhändelser” i appen och läggs dessutom in som “På väg in” under ”Se mitt sparande”. Beloppet förs automatiskt över till ditt sparande och investeras i Nowo Global Fund på månadsbasis. Vanligtvis sker överföringen av återbäringen under den sista veckan i månaden.

Tipsa en vän
Ersättningen du får när du tipsar en vän hamnar under ”Sparhändelser” i appen och läggs in som”På väg in” under ”Se mitt sparande”. Beloppet  förs automatiskt över till ditt sparande och investeras i Nowo Global Fund för din räkning på månadsbasis, vanligtvis under den sista veckan i månaden.