Nej, du har inte ett pensionssparkonto hos Nowo. När du är medlem hos oss så öppnar du ett ISK där dina fondandelar finns i Nowo Global Fund. Nowo Global Fund förvaltas av Nowo Fund Management AB som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Nowo Global Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet