Av säkerhetsskäl måste banken verifiera att du är ägare till bankkontot. Du kan se status på ditt utbetalningskonto i kundportalen genom att klicka på “Lägg till utbetalningskonto”. Har ditt konto verifierats får det statusen “Aktiv”.

Har ditt bankkonto fått en annan status än Aktiv?
Då behöver du lägga in ditt bankkonto på nytt. Nedan ser du vanliga anledningar till att ett konto nekats:

  • Swedbankkunder måste skriva in ett femsiffrigt clearingnummer vilket består av de fyra första siffrorna samt siffran efter bindestrecket.
  • Bankkontot tillhör inte samma person som är kontoinnehavare hos Nowo.
  • Bankkontotypen tillåter inte autogirotransaktioner, använd istället ett lönekonto/transaktionskonto.

Har du frågor? Kontakta vår medlemssupport: kontakt@nowo.se

Lägg till bankkonto på nytt här »