Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för användning av de tjänster som tillhandahålls av Nowo, Nowonomics AB (publ.).

Inledande bestämmelser

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för användning av de tjänster som tillhandahålls av Nowonomics AB (publ.), org.nr: 556990-1795, besöksadress: Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, (”Nowonomics” eller ”vi, våra”) på www.nowo.se, investor.nowonomics.com samt genom den mobila applikationen Nowo (gemensamt benämnda ”Nowo ”) och kampanjsidor.

Nowonomics har som syfte att främja sparande till pensionen och utveckla egna verktyg samt lösningar tillsammans med utvalda samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa dig att få en bättre finansiell och tryggare framtid som pensionär.

Nowonomics är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för din användning av Nowo och vårt tillhandahållande av tjänsterna. Punkt 9 i Användarvillkoren utgör huvuddragen i Nowonomics Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) och beskriver Nowonomics behandling av dina personuppgifter inom ramen för din användning av Nowo och Nowonomics tillhandahållande av tjänsterna. Genom att använda våra tjänster så accepterar du användarvillkoren samt att du lämnar ditt samtycke till den personuppgiftsbehandling som framgår av Integritetspolicyn och godkänner:

  • behandlingen av personuppgifter i enlighet med punkt 9 ”Integritetspolicy”; och
  • att erhålla direktmarknadsföring från Nowonomics eller bolag i samma koncern som Nowonomics, t.ex. genom e-post eller på annat sätt. Du kan närsomhelst avsäga dig ytterligare erbjudanden genom att kontakta Nowonomics.

1. Nowo som tjänst

Nowonomics hjälper dig som användare av Nowo att spara i ett privat fondsparande till pensionen i utvald fond hos utvalt fondbolag, se 3, (”Syftet”) genom:

1.1 egna avsättningar från ett registrerat betal/kreditkort eller eget bankkonto
1.2 egna avsättningar från ett registrerat betal/kreditkort eller eget bankkonto till ett eller flera Investeringssparkonto (“ ISK”) hos fondbolaget
1.3 Egna avsättningar till ett separat ISK i syfte att spara till ditt/dina barn
1.4 att tillgodogöra dig återbäring från handlare/butiker som samarbetar med Nowonomics
1.5 att tillgodogöra dig ersättning från ett undersökningsföretag genom att besvara enkäter i appen
1.6 att få ersättning från Nowonomics genom att delta i tävlingar, undersökningar, tipsa en vän mm
1.7 att via frivilliga tilläggstjänster som exempelvis Nowo Plus och Nowo Premium få tillgängliga tilläggstjänster mot avgift

Nowonomics tillhandahåller dig de tjänster som anges i avsnitt 5 i Användarvillkoren. Notera att du, för att uppnå Syftet, behöver bli fondandelsägare i den svenska värdepappersfonden Nowo Global Fund (“Fonden”) som för närvarande förvaltas av det svenska fondbolaget Nowo Fund Management org. nr. 556733-2860 (”Fondbolaget”). Fondbolaget är legal ställföreträdare för Fonden och står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Med skrivningen att belopp överförs till ditt konto hos Fondbolaget avses i dessa Användarvillkor att du överför beloppet till Fondens konto med angivande av ditt personnummer i syfte att teckna fondandelar i ditt namn.

2. Registrering av användarkonto i Nowo

För att kunna använda Nowos tjänster behöver du först registrera dig som medlem hos Nowonomics. Du registrerar dig genom att identifiera dig med Mobilt BankID och lämna information om namn, e-postadress, personnummer, registrera ett bank eller kreditkort via betalning institutet och dels godkänna Användarvillkoren och dels samtycka till behandling av dina personuppgifter enligt Nowonomics Integritetspolicy.

3. Nowonomics avtal med samarbetspartners

Nowonomics har samarbetsavtal med:

3.1 Ett fondbolag som förvaltar den fond till vilket ditt sparande överförs inom ramen för ditt nyttjande av Tjänsterna, för närvarande det svenska fondbolaget Nowo Fund Management org. nr. 556733-2860 (”Fondbolaget”).

3.2 Ett betalningsinstitut, för närvarande Bambora AB, org. nr 556233-9423, (”Inlösaren”) som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och som tillhandahåller betaltjänsten inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts till Nowonomics (för Fondens räkning). Det innebär att inlösaren bl.a. hanterar debiteringen av betal/ kreditkort som du har registrerat i Nowo för att teckna fondandelar genom att överföra beloppen till Fonden. Inlösaren har gentemot Fondbolaget och Nowonomics åtagit sig att till Fonden överföra de belopp som dras från ditt betal/ kreditkort, d.v.s. din betalning går direkt från din betaltjänstleverantör/ kortutgivaren till Fondens konto via Inlösaren. Nowonomics kommer aldrig i besittning av transaktionsbeloppen, utan möjliggör endast betalningar till Fonden (betalningsmottagaren), och är inte part i avtalet om teckning/köp av fondandelar i Fonden.

3.3 Ett betalningsinstitut, för närvarande Finshark AB, org. nr. 559203-3855, som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och som tillhandahåller tjänsterna Konto Informationstjänst respektive Betalinitieringstjänst för det av dig angivet konto. Det innebär att betalinstitutet bl.a. hanterar kontoinformation såsom genomförda transaktioner på av dig angivet bankkonto samt kontotransaktioner från eller debitering av dig angivet bankkonto genom att överföra beloppen till Fonden. Inlösaren har gentemot Fondbolaget och Nowonomics åtagit sig att till Fonden överföra de belopp som debiteras ditt bankkonto, dvs din betalning går direkt från din betaltjänstleverantör till Fondens konto via inlösaren. Nowonomics kommer aldrig i besittning av transaktionsbeloppen, utan möjliggör endast betalningar till Fonden (betalningsmottagaren), och är inte part i avtalet om teckning/köp av fondandelar i Fonden.

3.4 Handlare/butiker som vid var tid erbjuder återbäring, rabatter och andra förmåner till Nowos användare.

3.5 Ett digitalt undersökningsföretag, för närvarande CINT AB, org.nr 556559-8769 som förmedlar medarbetar-, kund-, och marknadsundersökningar till privatpersoner.

3.6 Ett försäkringsbolag, för närvarande Evident Life Försäkring AB org.nr 559203-7708,  som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen till vilken Nowonomics kan hänvisa våra medlemmar avseende Evidents försäkringsprodukter.

3.7 Ett bolag, för närvarande Nowo Pension AB, org.nr  559198-9958, som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen, till vilken Nowonomics kan hänvisa våra medlemmar avseende tjänsten att få en översikt och råd avseende pensionssparande.

4. Förutsättningar för nyttjande av tjänsterna

För att börja spara i fonden och tillgodogöra dig Syftet med Nowo behöver du ansöka om att öppna ett konto hos Fondbolaget och bli fondandelsägare i Fonden. Relevanta avtalsvillkor och relaterade dokument finns tillgängliga i den mobila applikationen, på www.nowo.se och på Fondbolagets hemsida, www.nowofundmanagement.se. För att ansöka om konto hos Fondbolaget och bli fondandelsägare i Fonden via Nowo krävs att du är över 18 år och uppfyller de krav som ställs av Fondbolaget samt att du har Mobilt BankID installerat på den mobila enhet du använder för att utnyttja Nowo.

5. Tjänsterna

Nowonomics erbjuder följande tjänster i Nowo (”Tjänsterna”):

5.1 Vi gör det möjligt för dig som Nowo-medlem att ta del av vårt eget och våra samarbetspartners kompletterande erbjudanden för att hjälpa dig spara och uppnå Syftet.

5.2 Vi sammanför dig med:

  • En Inlösare, Bambora AB, för säker hantering av överföringar från ditt i Nowo registrerade betal/ kreditkort till Fonden för teckning av fondandelar genom funktionerna Snabbspar /Dagspar / Lönespar / Stegspar /Barnspar som finns tillgängliga i Nowo. Bambora AB hanterar även en säker hantering av överföringar från ditt i Nowo registrerade betal/kreditkort till Fonden för teckning av fondandelar genom funktionen Autospar som finns tillgänglig i Nowo. Bambora AB hanterar även en säker hantering av debitering av de valfria prenumerationstjänsterna Nowo Plus och , Nowo Premium samt Nowo Trygghetsförsäkring.
  • Ett betalningsinstitut, Finshark AB, som via ditt godkännande hanterar kontoinformation på det av dig angivna konto hos din Bank. Betalningsinstitut kan också efter instruktion från dig överföra önskad likvid från ditt konto till fondens klientmedelskonto i syfte att för din räkning teckna fondandelar.
  • Ett Fondbolag, Nowo Fund Management AB,  för teckning av fondandelar i Fonden genom betalning via betal/ kreditkort/ kontodebitering eller genom betalning från Nowonomics som ersättning för att du har handlat via Nowo, erhållit en bonus eller genomfört enkätundersökningar.
  • Ett undersökningsföretag, CINT AB,  som tillhandahåller undersökningar och enkäter till dig som medlem att kunna besvara.
  • En eller flera handlare/butiker som ger dig återbäring när du köper deras tjänster och/ eller produkter via Nowo.
  • Ett försäkringsbolag, Maiden General Försäkrings AB, som tillhandahåller en frivillig kombinerad grupp sjuk / arbetslöshetsförsäkring.
  • Ett försäkringsförmedlingsföretag, Nowo Pension AB, som hjälper dig med en pensionsöversikt och råd avseende pensionssparande.

5.3 Snabbspar, Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Snabbspar), omedelbar debitering av ditt registrerade betal/ kreditkort och överför sparbeloppet till ditt konto hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Snabbspar genomförs bankdagen efter att fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet.

5.4 Dagspar, Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Dagspar) veckovis debitering av ditt registrerade betal/ kreditkort och överför sparbeloppet till ditt konto hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Dagspar genomförs bankdagen efter att fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet.

5.5 Lönespar, Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Lönespar) månadsvis debitering av ditt registrerade betal/ kreditkort och överför sparbeloppet till ditt konto hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Dagspar genomförs bankdagen efter det datum du valt som debiteringsdag och fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet.

5.6 Stegspar, Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Stegspar) veckovis debitering av ditt registrerade betal/ kreditkort och överför sparbeloppet till ditt konto hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Stegspar genomförs bankdagen efter att fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet.

5.7 Barnspar – Dagspar, Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Barnspar-Dagspar) veckovis debitering av ditt registrerade betal/ kreditkort och överför sparbeloppet till det av dig separat öppnade ISK-konto för ditt barns räkning hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Barnspar – Dagspar genomförs bankdagen efter att fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet.

5.8 Barnspar – Månadsspar, Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Barnspar-Månadsspar) månadsvis debitering av ditt registrerade betal/ kreditkort och överför sparbeloppet till det av dig separat öppnade ISK-konto för ditt barns räkning hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Barnspar – Lönespar genomförs bankdagen efter det datum du valt som debiteringsdag och fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet.

5.9 Barnspar – Snabbspar, Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på ditt valda överföringsbelopp (Barnspar -Snabbspar), omedelbar debitering av ditt registrerade betal/ kreditkort och överför sparbeloppet till det av dig separat öppnade ISK-konto för ditt barns räkning hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Barnspar – Snabbspar genomförs bankdagen efter att fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet.

5.10 Autospar, Ett betalningsinstitut möjliggör användandet av Autosparsfunktionen där du sparar ett belopp baserat på dels vald procentsats och dels på köp du gjort på anslutet kort. För detta så behöver du ge Betalningsinstitutet tillåtelse att hämta dina kontotransaktioner hos din bank. Aktuell lista på banker som är anslutna finns på nowo.se.  Betalningsinstitutet hämtar med ditt medgivande dina transaktioner och läser av vilka transaktioner som ska inkluderas i ditt Autospar. Detta medgivande gäller i 90 kalenderdagar och för att Autosparfunktionen ska fungera behöver du under denna tidsperiod ge Betalningsinstitutet ett nytt godkännande.

Inlösaren administrerar enligt din instruktion, och baserat på din valda procentsats, (Autospar) debitering av ditt inlagda betal/ bankkort baserat på månadens aggregerade korttransaktioner och överför sparbeloppet till ditt konto hos fondbolaget. Det innebär att din betalning för teckning av fondandelar i Fonden genom Autospar genomförs bankdagen efter att fondbolaget erhållit teckningssedel och sparbeloppet. Debiteringen av ditt Autospar görs månadsvis den 27e i varje månad.

Observera att om du inte ger Betalningsinstitutet ett nytt godkännande inom medgivande tiden men har ett aktivt Autospar så kommer istället framtida spardebiteringar baseras på ett snitt av ditt sparande baserat på ditt sparmönster under den senaste godkända mätperioden. Debiteringen av ditt genomsnittliga Autospar görs månadsvis den 27e i varje månad.

5.11 Nowo gör det möjligt att få erbjudanden från handlare/butiker i Nowo appen eller via nowo-plugin, vilka via Nowonomics erbjuder dig en återbäring vid köp för avslutade, betalda och utnyttjade köp och transaktioner som blir till en avsättning till ditt konto månadsvis i efterskott. Ytterligare information finns i avsnitt 6.

5.12 Genom undersökningsföretaget så möjliggör vi för dig att genomföra enkäter och via Nowonomics får du ersättning för genomförda och godkända genomförda enkäter som blir till en avsättning till ditt konto månadsvis i efterskott.

5.13 Om du har beviljats en ersättning av Nowonomics för deltagande i tävling, i en Nowoundersökning eller via tipsa en vän m.m. kvalificerat dig för en ersättningen så kommer ersättningenautomatiskt föras över till ditt konto hos fondbolaget månadsvis i efterskott.

6. Handlares butikserbjudanden – cashback

Nowonomics erbjuder Handlare att marknadsföra sig i Nowo. I anslutning till sådan marknadsföring kan användare av Nowo erbjudas återbäring i form av en avsättning till användares sparande i fonden (”Avsättningen”). För att tillgodogöra dig en butiks erbjudande så behöver du aktivera Erbjudandet i Nowo, alternativt aktivera Erbjudandet i webbläsaren Google Chrome eller i iOS som plugin.

Efter att Nowo Knappen installerats på datorn eller i din iPhone och därefter följa anvisningarna för nyttjande av Erbjudande. Nowonomics koordinerar Erbjudanden med Handlare och överföringar av Avsättningar till ditt konto när dessa utbetalats av Handlare. Observera att utbetalningen från Handlare kan dröja upp till 3 månader efter att varan/ tjänsten betalats för och/ eller utnyttjats. Nowo reserverar sig för eventuella felaktigheter i information om återbäring och Nowo har rätt att justera återbäringen i efterhand vid uppenbara fel. Notera att återbäringen beräknas på ordervärdet exklusive moms, frakt och övriga kostnader.

7. Särskilt om Nowo Global Fund

Förvaltning av Fonden samt dina köp och inlösen av fondandelar hanteras av Fondbolaget. Nowonomics tar inget ansvar för fonden, vare sig med avseende på den avkastning Fonden ger, marknadsrisk, finansiell risk eller annat. Nowonomics uppmanar dig att noggrant läsa den information om Fonden som tillhandahålls av Fondbolaget. Det är viktigt att du förstår innebörden av att investera i fonder och de finansiella riskerna förknippade med en sådan placering innan du anmäler dig. Notera särskilt att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. All information om fonden finns på fondbolagets hemsida, nowofundmanagement.se

8. Särskilt om Nowos prognoser avseende framtida värde

Nowonomics kan tillhandahålla prognoser för framtida värde avseende ditt sparande genom Nowo. Sådana prognoser är estimat för ditt framtida sparande och ingen garanti. Det beräknade framtida värdet av det belopp som du har sparat “Min Pensionsprognos” beräknas kontinuerligt utifrån din ålder, angiven förväntad årlig nettoavkastning (f.n 8%), och tiden fram till att du är 67 år.

Notera att Nowonomics genom att lämna Pensionsprognos inte garanterar värdeutvecklingen på innehavet i Nowo Global Fund och att pengar som placeras i fonder både kan öka och/eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Se även punkt 7 ”Särskilt om Nowo Global Fund”.

9. Behandling av personuppgifter – Integritetspolicy

Nowonomics är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). För att uppfylla avtalet med dig och kunna leverera Tjänsterna till dig behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy som du kan läsa här. Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig, samt godkänner att få information rörande villkorsändringar och övrig information som är viktig för att vi ska kunna utföra Tjänsterna åt dig. Vi behandlar även personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. För utförliga villkor se bilaga – Integritetspolicy Nowonomics AB eller besök https://nowo.se/personuppgifter/

10. Immateriella rättigheter

Du förstår och accepterar att Nowo innehåller material tillhandahållet av oss och tredje part och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter. Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) innefattat eller uppvisat i Nowo eller som du fått tillgång till i samband med nyttjande av Tjänsterna.

Du får enbart använda innehållet i Nowo för ditt eget användande av Tjänsterna och du får inte använda innehållet i strid med tillämplig lagstiftning eller Användarvillkoren. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsterna. Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som tillgängliggörs i Nowo kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt på Hemsidan eller Tjänsterna.

11. Skadeslöshet och ansvarsbegränsningar

Du är ansvarig gentemot Nowonomics för all skada som åsamkas Nowonomics, eller tredje part, på grund av ditt brott mot Användarvillkoren, inklusive men ej begränsat till, missbruk av Nowo eller Tjänsterna. Vidare så accepterar du att hålla Nowonomics skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot Användarvillkoren.

Vi eftersträvar en hög tillgänglighet för Nowos olika funktioner men det kan förekomma situationer då Nowo eller Tjänsterna inte kommer att vara tillgängliga, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll, för vilka vi aldrig ansvarar. Nowo tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och din användning av Tjänsterna är enbart ditt ansvar. Vi lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet för något särskilt syfte, lämplighet eller riktighet av Nowo eller Tjänsterna.

Nowonomics ansvarar inte för att Handlare/butiker fullgör sina skyldigheter med anledning av butikserbjudanden. Nowonomics skyldigheter med avseende på avsättningar är således villkorade av Handlare fullgjort sina skyldigheter förknippade med respektive Erbjudande.

I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning och med undantag för skada som orsakats av Nowonomics grova vårdslöshet eller uppsåtligt agerande som Nowonomics svarar för, ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst och inkomstförlust, som uppkommer på grund av eller i samband med Användarvillkoren, Nowonomics tillhandahållande av Tjänsterna, ditt nyttjande av Tjänsterna eller oförmåga att använda Tjänsterna eller Nowo. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjeparts krav som riktas mot dig.

12. Ändringar av villkor och uppsägning av tjänsterna

Vi har rätt att ändra Användarvillkoren (vilka inkluderar Integritetspolicyn). Nowonomics kommer att informera dig om sådana ändringar senast fjorton (14) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information i appen. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt användarkonto och medlemskap i Nowo genom att antingen gå via appens funktion för att avsluta ditt konto eller maila en uppsägning till adressen: kontakt@nowo.se med uppgift om din registrerade mailadress och dina 6 första siffror i personnumret eller skriftligen till vår postadress. Vänligen notera att de i förekommande fall avtal som du ingått med samarbetspartners till Nowonomics kvarstår fram tills att du separat säger upp dem.

Nowonomics har rätt att stänga av din tillgång till Nowo med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot Användarvillkoren. Vidare förbehåller vi oss rätten att, efter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsterna utan föregående meddelande eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

13. Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren. Nowonomics äger rätt att utan föregående inhämtande av godkännande, överlåta det avtal som ingåtts med dig genom din accept av Användarvillkoren till annat bolag i samma koncern som Nowonomics eller till en tredje man i anslutning till en överlåtelse av alla eller väsentligen alla tillgångar i Nowonomics.

14. Lagval och tvistelösning

Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag, dock utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med Användarvillkoren, din användning av Nowo och Tjänsterna eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av Användarvillkoren ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

FLER VILLKOR OCH AVTAL » vector arrows
illustration