SPARKALKYLATORN

När du sparar med Nowo så har du möjligt att välja vilka sparsätt som passar just dig och hur mycket du vill spara. I vår sparkalkylator så har vi gjort antagande som är baserade på verklig data och antaganden som är grundande i historisk avkastning.

Så räknar vi:

Minisparare:
Dagspar: 18 kronor per dag

Mellansparare:
Dagspar: 24 kronor per dag
Onlineköp per månad: 3

Storsparare:
Dagspar: 24 kronor per dag
Onlineköp per månad: 3
Autospar med 6 % Autospar samt använder sitt kort för 10 000 kr/månad

Vi utgår från hur många år du har kvar tills du blir 67 år gammal och går i pension och en årlig fondavkastning på 8 % (Historisk årlig avkastning för Nowo Global Fund är 12 %).

Individanpassa din pensionsprognos?

Vill du individanpassa din pensionsprognos efter dina egna förutsättningar? Testa vår sparkalkylator här!

INDIVIDANPASSA DIN PROGNOS vector arrows