NOWO Fund – Månadens förvaltarkommentar Januari 2021

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Året inleddes turbulent med stormning den sjätte januari av den amerikanska kongressen efter att president Donald Trump vägrat erkänna sig besegrad. För en kort stund befarades inbördes krig i USA. Kaoset ledde till att Donald Trump för andra gången ställdes inför riksrätt och händelserna dominerade världens nyhetsflöde. Den tjugonde januari installerades dock Joe Biden som ny president och demokraterna intog båda kamrarna i kongressen.

Med Biden som president förväntas USA återgå till ett mer förutbestämt beteende och att landet återtar en ledande roll i flera av de multilaterala organisationerna såsom FN, Nato, WTO mfl. En av president Bidens första åtgärder var att återansluta USA till Paris-avtalet.

Förutom politisk turbulens så blev det även volatilt i en del, av hedgefonder, hårt blankade börsbolag som t ex GameStop och AMC. Bolagens aktiekurser rusade plötsligt flera hundra procent efter att småsparare på sociala plattformar som Reddit, eldat på varandra att köpa bolagen via tradingappen Robin Hood. De finansiella offren blev hedgefonder som blankat bolagen och blev tvungna att stänga sina korta positioner med stora förluster. Samtidigt blev även en del småsparare brända när kurserna dök efter rallyna. Huruvida detta är ett tillfälligt eller mer bestående fenomen och exakt ”vem” som ligger bakom det siar de lärde om.

På börserna såg vi början på en sektorrotation efter att den amerikanska tioårsräntan stigit över 1 % vilket innebar ett ökat intresse för bank- och finansaktier. FAANG-bolagen har haft en tyngre start på året vilket är naturligt efter förra årets starka utveckling och höga värderingar. Stigande räntor gör dessutom framtida vinster mindre värda. Vi har behållit våra positioner i FAANG-bolagen och är övertygade att dessa bolag växer in i sina värderingar. Rapporterna för Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google var fantastiska och ger stöd till vår optimism.

Vi känner även optimism för börsåret 2021 av ett antal olika anledningar. Den främsta anledningen är den snabba utvecklingen av vacciner mot Covid 19. När detta skrivs har fem stora läkemedelsbolag (Pfizer/Biontech, Moderna, Astra, Novax och Johnson&Johnson) fått godkänt att sälja sina vacciner. Även i Ryssland, Kina och Indien har vacciner godkänts. Om Covid 19 kan vaccineras bort under 2021 kan livet återgå till det normala när samhällena öppna upp igen. I Israel är redan 40 % av landets befolkning vaccinerad. England har nått över 10 % vaccinerade och tycker nu att Brexit var rätt då EUs byråkrati har inneburit en betydligt långsammare utrullning. Även i Sverige går vaccineringen långsamt med endast 2 % vaccinerade när detta skrivs. Att läkemedelsindustrin lyckats få fram vacciner som är så verkningsfulla (upp till  över 90-procent) är inget annat en revolution värda ett Nobelpris. Speciellt är det de syntetiska Mrna vacciner som har revolutionerat forskningen. Normalt kan det ta mellan 5-10 år att ta fram ett vaccin och då med verkningrader på 40-60 procent.

Det andra skälet till vår optimism är de låga räntorna. Centralbankerna fortsätter gemensamt driva expansiv penningpolitik och trots uppgången av den tioåriga räntan till drygt 1 % i USA, är räntorna väldigt låga i stora delar av världen och alternativen till aktier få.

Det tredje skälet till optimism är valet av Janet Yellen som ny finansminister i USA. Hon var tidigare chef för FED och är känd för att vara en sk duva, vilket innebär att hon förväntas vilja stödja en expansiv finanspolitik. Att Demokraterna har majoritet i båda kamrarna i kongressen och att Yellen har en historia av gott samarbete med FED chefen Jeremyn Power, borgar för en stimulativ ekonomisk politik.

Ett fjärde skäl är att bolagen kommer ha lätta jämförelsetal när de rapporterar sina resultat i år. Även den ekonomiska statistiken lär visa på starka tillväxttal jämfört med det svaga 2020. Som exempel har Internationella valutafonden skrivit upp sin BNP prognos med en procentenhet till 5,5 % för 2021 att jämföras med negativ tillväxt förra året.

Avslutningsvis vill vi hälsa Anders Bruzelius välkommen som medförvaltare till våra fonder.
Anders har tidigare suttit i vårt planeringsråd, men tar nu steget fullt ut och blir medförvaltare.

Bo Pettersson
Fondförvaltare
Tellus Fonder