NOWO Fund i Juli 2021

  • Kategori
  •  | Fonden
  •  | Nyheter

Från FAANG till FAMAG

NOWO Fund, inriktad mot världens främsta innovatörer och entreprenörer, fortsatte ge fondandelsägarna en god värdetillväxt. Fonden steg 3,2 % och är i år upp 18,1 %. Bolagen som bidrog mest till fondavkastningen var QBRICK 90 %, Ratos B +17,6 % och Fortinet +14,3 %. Under månaden har vi ökat upp i Volvo, VNV Global och Nike samt avyttrat hela innehavet i Netflix. 

Vi är generellt mycket positiva till FAANG-bolagen som levererat nya rekordresultat men har sett en spricka i den i övrigt stabila fasaden. Netflix ser ut att tappa fart medan Microsoft accelererar med en stark tillväxt för bolagets molnbolag Azure. Vi har därför bytt ut Netflix mot Microsoft och visualiserar efter detta byte akronymen FAMAG som står för Facebook, Apple, Microsoft, Amazon och Google (Alphabet). 

En annan bransch som har vind i seglen med bra marginaler är lyxvarubranschen där intäkterna för bolag som LVMH, Hermes och Kering slår nya rekord. Efterfrågan på lyxvaror har en stark tillväxt i USA men även i Asien. Vi gillar detta tema och ser en ljus framtid för branschen. LVMH och Kering är bolag som passar mycket väl in i vår investeringsstrategi där vi letar efter starka entreprenörer verksamma inom konglomerat i branscher med kraftig tillväxt. 

LVMH är ett familjeägt entreprenörsdrivet bolag i lyxvarusegmentet som består av flera kända varumärken. Inom mode, parfym och kosmetik, äger man märken som Louis Vuitton, Marc Jacobs, Christian Dior och Kenzo. Andra kända märken inom koncernen är Hublot, Bvlgari, Tiffany, Sephora, Dom Pérignon, Hennessy och Moët Chandon för att nämna några av de totalt 75 varumärken som man äger inom sex olika sektorer.  För det första halvåret rapporterade man en omsättning på 28,7 miljarder euro och en vinst på 7,6 miljarder euro vilket var fyra gånger högre än första halvåret 2020. LVMH är ett utmärkt exempel på den riskspridning man får genom att investera i ett konglomerat. Konglomerat/Investmentbolag av olika slag har överlag haft stark utveckling det senaste året och lockat till sig mycket nytt kapital. 

Även om lyxvaror har medvind så står världsekonomin inför en rad utmaningar om vi blickar framåt. Pandemin är tyvärr långt ifrån över och fattiga länder med låg vaccinationsgrad riskerar att drabbas av lägre tillväxt och nya nedstängningar när deltavarianten av viruset sprider sig. Det finns även problem i logistikkedjorna med brist på halvledare som främst drabbar fordons- och tekniksektorn. Trots dessa orosmoln räknar IMF med en global tillväxt på 6 % under året när tillväxten tar fart i länder med hög vaccinationsgrad.  

Inflationsoron hängde med in i juli men försvann efter att räntemarknaden, via sjunkande räntor, tydligt signalerat förväntningar på att den stigande inflationen är tillfällig. Man utgår från att världens centralbanker kommer acceptera en temporärt högre inflation utan att höja räntorna. Den amerikanska tioårsräntan sjönk under månaden från 1,44 % ned till 1,21 % och är därmed tillbaka kring nivåer som rådde i februari innan inflationsoron tog vid. De sjunkande räntorna har gynnat tillväxtbolagen som utvecklades sämre än övriga sektorer under våren när inflationsoron var som störst. 

Vi har under våren varit mycket försiktigt inställda till Kina och minskat exponeringen mot kinesiska bolag. Förutsättningarna att växa för entreprenörsdrivna bolag inom teknik och utbildning har försämrats i Kina den senaste tiden. Även andra sektorer som t ex fastigheter och läkemedel riskerar att se förändrade förutsättningar för sina verksamheter när staten inför nya spelregler. Kinesiska bolag noterade i USA har drabbats särskilt hårt med stora nedgångar i aktiekurserna. Det är möjligt att dessa bolag avnoteras från de amerikanska börserna på sikt med noteringar enbart i Hong Kong.

Fortsatt låga räntor och en rapportperiod där många bolag rapporterat kraftiga tillväxtsiffror och goda marginaler gör att vi bibehåller vår positiva marknadssyn. Vi är övertygade om att vår aktiva förvaltningsstrategi och placeringsinriktning även framöver är den främsta nyckeln till framgång och anledningen till att våra fonder över tid utvecklats betydligt bättre än jämförelseindex. 

Bosse Pettersson
Fondförvaltare av NOWO Fund