Grafen nedan visar fondens utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-05-31.

Grafen nedan visar fondens utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-05-31.

Grafen nedan visar fondens utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex i år t.om 2024-05-31.