Dina pengar placeras på ditt fondkonto i Nowo Global Fund som förvaltas av QQM Fund Management AB. Nowo Global Fund har högsta betyg, både 5 stjärnor och 5 hållbarhetsglober hos det oberoende fondratinginstitutet Morningstar. Nowo Global Fund har avkastat 27,9% under 2019, 17,6% under 2020 och ca 24,8 % under 2021 och har en snittavkastning om 12 % per år sedan starten 2015.

Pengarna förvaltas aktivt för att du ska få bästa möjliga avkastning på lång sikt. Därför placeras dina pengar i både aktier och obligationer där risken anpassas efter det som sker i omvärlden med hjälp av erfarna förvaltare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Nowo Global Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.