Dina pengar placeras på ditt fondkonto i Nowo Global Fund som förvaltas av Nowo Fund Management AB. Nowo Global Fund har högsta betyg, 5 stjärnor för sin avkastning hos det oberoende fondratinginstitutet Morningstar. Nowo Global Fund har en snittavkastning om 14,24 % per år de senaste fem åren.

Pengarna förvaltas aktivt för att du ska få bästa möjliga avkastning på lång sikt. Därför placeras dina pengar i både aktier och obligationer där risken anpassas efter det som sker i omvärlden med hjälp av erfarna förvaltare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Nowo Global Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.