DET HÄR ÄR NOWO TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Få en extra trygghet genom att försäkra en del av dina utgifter.

  • NOWO Trygghetsförsäkring hjälper dig  bibehålla en oförändrad levnadsstandard om du drabbas av ekonomisk förlust eller oförutsedda kostnader på grund av en ersättningsbar skada. Ersättningen hjälper dig med dina utgifter för exempelvis elräkning, boendekostnader, mat och pensionssparande.
  • Du försäkrar en fast summa på 3 000, 6 000 eller 9 000 kr per månad. Försäkringen hjälper dig vid sjukskrivning och arbetslöshet och om du skulle drabbas av kritisk sjukdom eller avlida. 

Ersättning för ofrivillig arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga betalas ut månadsvis så länge du är arbetslös eller sjukskriven, dock maximalt i 12 månader. Ersättning för kritisk sjukdom och dödsfall betalas ut som ett engångsbelopp som varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du valt. Ersättningen är skattefri.

Beloppstabell Månadsersättning ofrivillig arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga Engångsersättning kritisk sjukdom och dödsfall
Premie 175 kr 3 000 30 000
Premie 315 kr 6 000 60 000
Premie 385 kr 9 000 100 000

 

Detta är en sammanfattning av försäkringens innehåll. För att få fullständig information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar, vänligen ta del av nedan viktiga information, inklusive de fullständiga villkoren;

Förköpsinformation »
Fullständiga villkor »
Produktfaktablad (IPID) »

  • Om du ännu inte har tecknat försäkringen kan du göra det genom att besöka vår kundwebb och följa instruktionerna där.

TECKNA FÖRSÄKRING


 

Premiebetalning

  • NOWO debiterar dig för försäkringspremien månadsvis. Betalningen för återstoden av innevarande månad (försäkringsperiod) sker direkt vid tecknade av försäkring och dras från ditt angivna kontokort/kreditkort.
  • Betalningen för kommande försäkringsperioder dras från samma kort en bankdag innan respektive period startar.

 


 

Ändra eller säga upp försäkringen

Hur ändrar jag min försäkring? Om du vill ändra något i din försäkring så kontakta NOWO enligt nedan.

Hur säger jag upp min försäkring? Om du vill nyttja din lagstadgade ångerrätt så kontakta NOWO enligt nedan. Ångerrätten gäller 14 dagar från det att du fick dina försäkringshandlingar. Försäkringen upphör då från försäkringens startdag. 

Oberoende av ovan så kan du när som helst säga upp din försäkring genom att kontakta NOWO enligt nedan. Försäkringen gäller då till utgången av innevarande försäkringsperiod. 

Om du har frågor om premiebetalningar, vill ändra eller säga upp försäkringen kontakta NOWO via;

HANTERA FÖRSÄKRING

Epost »
Telefon: 08-609 04 77

 


 

Vid skada

Försäkringsförmedlaren WTW hanterar skador på uppdrag av försäkringsgivaren.
Om du har en skada så fyll i en skadeanmälan digitalt här genom att följa instruktionerna.
Om du har frågor om skador eller övriga frågor om försäkringens innehåll kontakta WTW kundtjänst via:

E-postadress: nowoforsakring@wtwco.com
Telefonnummer: 08 – 587 09 577 

TECKNA FÖRSÄKRING vector arrows
illustration