Kommentar om finansmarknaderna och corona viruset och