Försäkringen lämnar ersättning för ekonomisk förlust vid:

  •  ofrivillig arbetslöshet
  •  tillfällig arbetsoförmåga 
  •  ersättning för kritisk sjukdom 
  •  dödsfall

Läs mer i villkoren här