• Ofrivillig arbetslöshet
  • Tillfällig arbetsoförmåga eller vård av nära anhörig (till 100 %)
  • Kritisk sjukdom
  • Dödsfall 

Med vår Trygghetsförsäkring väljer du själv en fast summa att försäkra på 3000, 6000, eller 9000 kr per månad som kan bidra till att täcka dina utgifter upp till 12 månader om du drabbas av arbetslöshet, sjukskrivning eller behöver stanna hemma för vård av nära anhörig.  Försäkringen betalar dessutom ut ett engångsbelopp om du drabbas av kritisk sjukdom eller avlider. Engångsbeloppet varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du valt.

Trygghetsförsäkringen kan bidra till att betala kostnader som tex. el, mat, boende, bil, försäkringar eller pensionssparande. 

 

Det finns 3 olika försäkringsnivåer:

Försäkringsnivå:  Månadsersättning (vid Arbetslöshet, Sjukskrivning & vård av nära anhörig) Engångsersättning

(vid Kritisk sjukdom & Dödsfall)

Pris per månad
3000 kr 3000 kr 30 000 kr 175 kr
6000 kr 6000 kr 60 000 kr 315 kr
9000 kr 9000 kr  100 000 kr 385 kr

Se fullständiga villkor och teckna försäkringen här »