Nowo Trygghetsförsäkring är en försäkring som hjälper dig med dina utgifter om du skulle drabbas av en oförutsedd händelse som sjukskrivning, arbetslöshet, vård av nära anhörig, kritisk sjukdom eller vid dödsfall. Med vår trygghetsförsäkring försäkrar du en tryggare vardag och möjliggör att bibehålla din vanliga levnadsstandard.