Den 1 april 2022 tog QQM Fund Management AB över förvaltningen av Nowo Fund. Fonden har alltid haft en global inriktning, men vi har också förtydliga detta genom att att bytt namn till Nowo Global Fund. När du söker om ett medlemskap i Nowo, kommer du att automatiskt få ett ISK konto i QQM Fund Management AB och ditt ISK konto kommer att aktiveras 3 dagar efter din registrering.